platforma e-booków CRCnetBASE – dostęp testowy

Biblioteka Główna uzyskała dostęp testowy do platformy książek elektronicznych CRCnetBASE. Na platformie znajduje się ponad 16 tysięcy tytułów książek, głównie z dziedziny socjologii, nauk przyrodniczych, nauk ścisłych oraz ekonomii i zarządzania.
Z platformy CRCnetBASE w dostępie testowym można skorzystać do 4 maja b.r. Dostęp możliwy jest zarówno z komputerów uczelnianych, jak i z komputerów domowych poprzez platformę logowania Secure.

Wejście do platformy e-booków:  http://www.crcnetbase.com/


Aktualności: