Rozliczenie z Biblioteką a rejestracja pracy dyplomowej

Drodzy Czytelnicy – studenci Uniwersytetu Pedagogicznego. Przypominamy, że zgodnie z §44 Regulaminu Studiów status studenta przysługuje każdemu do momentu złożenia egzaminu dyplomowego. Tym samym posiadacie Państwo prawo wypożyczania książek z Biblioteki Głównej. Kasowanie pieczątek z indeksów może nastąpić dopiero po egzaminie dyplomowym (przed odbiorem dyplomu).

Nie ma obowiązku wybijania pieczątek przed rejestracją pracy licencjackiej/magisterskiej/dyplomowej w dziekanacie.

Zachęcamy zainteresowanych Czytelników, aby korzystać z tej opcji.

Na wyraźną prośbę studentów możemy wybić pieczątki wcześniej, jednak wiąże się to z utratą możliwości wypożyczania książek na zewnątrz do końca danego roku akademickiego.


Aktualności: