Rozliczenie z Biblioteką a rejestracja pracy dyplomowej

Drodzy Czytelnicy – studenci Uniwersytety Pedagogicznego, przypominamy!

Nie ma obowiązku zamykania konta bibliotecznego przed rejestracją pracy licencjackiej/magisterskiej/dyplomowej w dziekanacie.

Można to zrobić dopiero po egzaminie dyplomowym. Na wyraźną prośbę studenta możemy zamknąć konto wcześniej, jednak wiąże się to z utratą możliwości wypożyczania książek.


Aktualności: