JoVE – dostęp testowy do bazy wideo artykułów


JoVE (Journal of Visualized Experiments) i Biblioteka Główna zapraszają do skorzystania z dostępu testowego do pełnej bazy www.jove.com na terenie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Okres testowy trwa do 04 grudnia 2018 r.

W danym okresie mają Państwo nieograniczony dostęp do pierwszego i jedynego (od 2006 roku) wydawnictwa video-artykułów typu peer-review z Impact Factor (IF) w dziedzinie nauki, medycyny i inżynierii. W ramach dostępu mogą Państwo skorzystać z ponad 9.000+ recenzowanych video-artykułów Video Journal oraz z ok. 600+ wizualizacji Science Education.

Video Journal to magazyn 13 sekcji mających na celu zwiększenie produktywności badań naukowych.

Science Education to baza 8 sekcji przeznaczonych do pracy ze studentami podczas zajęć.

Zapraszamy do skorzystania z 30 dniowego dostępu testowego do JoVE (www.jove.com) na terenie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.


Aktualności: