Zgłaszanie numeru ORCID

Szanowni Państwo,
w związku z Zarządzeniem Nr R/Z.0201-51/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 30 października 2018 roku w sprawie obowiązku uzyskania przez nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie międzynarodowego numeru ORCID PROSIMY O NADSYŁANIE WSPOMNIANYCH NUMERÓW DO  ODDZIAŁU INFORMACJI NAUKOWEJ DROGĄ E-MAILOWĄ do osób odpowiedzialnych za wprowadzanie publikacji.

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy Oddziału Informacji Naukowej nie ponoszą odpowiedzialności za kształt umieszczonej na stronie Biblioteki instrukcji oraz nie są w posiadaniu informacji wykraczających poza treść wzmiankowanego powyżej Zarządzenia.


Aktualności: