Otwarcie dostępu do testu na platformie Moodle dla studentów studiów niestacjonarnych – szkolenie biblioteczne

Informujemy, iż w terminie od 1 do 10 lutego 2019 r. zostanie otwarty dostęp do testu bibliotecznego na platformie Moodle dla studentów studiów niestacjonarnych. Wszystkie osoby, które nie wykonały dotychczas szkolenia bibliotecznego, proszone są o uzupełnienie zaległości.


Aktualności: