Konkurs recytatorski „Niektórzy lubią poezję” (18 marca 2019 r.)

Szanowni Państwo!

Biblioteka Główna, Instytut Filologii Polskiej, Instytut Nauk o Informacji oraz Biuro Promocji Uniwersytetu Pedagogicznego zapraszają do udziału w konkursie recytatorskim:

„Niektórzy lubią poezję”,

który odbędzie się 18 marca 2019 r.

Konkurs adresowany jest do uczniów: klas VI-VIII szkoły podstawowej, III klasy gimnazjum oraz szkół średnich.

Przewidziano dwie kategorie wiekowe:

Kat. I – uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych

Kat. II – uczniowie III klasy gimnazjum oraz uczniowie szkół średnich.

Każdy uczestnik ma za zadanie przygotować prezentację jednego (wybranego przez siebie) utworu krakowskiego poety. Maksymalny czas prezentacji to cztery minuty. Do konkursu mogą przystąpić maksymalnie dwie osoby reprezentujące tę samą placówkę w danej kategorii wiekowej.

Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez złożenie  (najpóźniej do 4 marca) dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Dokumenty można nadsyłać na adres e-mailowy: elzbieta.twardy@up.krakow.pl lub tradycyjną pocztą na adres:

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Biblioteka Główna Oddział Informacji Naukowej

ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

z dopiskiem: Konkurs recytatorski.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Regulaminie konkursu.

Dokumenty do pobrania:

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. 


Aktualności: