Wystawa „Sztuka a prawo karne” (4-29 marca 2019 r. )

Biblioteka Główna oraz Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą zapraszają do obejrzenia wystawy pt. „Sztuka a prawo karne” przygotowanej przez zespół Katedry Prawa Karnego, Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii prof. Uwe Schefflera.
Wernisaż wystawy z udziałem Prof. Roberta Stawarza, Prorektora ds. Rozwoju, Dyrektora Biblioteki Głownej dr. Stanisława Skórki oraz reprezentacji grona pomysłodawców, mgr Joanny Melz oraz mgr Claudii Zielińskiej odbędzie się 6 marca 2019 r. o godz. 12:30 w holu pomiędzy Aulą Główną a Audytorium im. W. Danka.
Wystawa prezentuje aspekty zetknięcia sztuki z prawem karnym na przykładzie ilustrowanych i omówionych kazusów – sztuki, wolności, kradzieży, fałszerstwa, znieważenia, bluźnierstwa, zagrożenia państwa, gloryfikowania przemocy, uszkodzenia rzeczy, pornografii, znęcania się nad zwierzętami. Stawia też pytania. Czy osoba biegająca nago na stadionie może odwoływać się do wolności sztuki? Czy nałożenie burki na pomnik kopenhaskiej Małej Syrenki stanowi uszkodzenie rzeczy? Czy dozwolony jest ubój zwierząt w ramach akcji artystycznej? Zagadnienia te są przedmiotem wieloletnich badań katedry prof. dra Uwe Schefflera z Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i od ponad dziesięciu lat stanowią temat jego wykładów.
Ekspozycja będzie prezentowana w holu pomiędzy Aulą Główną a Audytorium im. W. Danka w dniach od 4 marca do 29 marca 2019 r.


Aktualności: