„Muzeum Podręcznika – najstarsze, najcenniejsze” – wystawa w Bibliotece Głównej

Muzeum Podręcznika Biblioteki Głównej UP zaprasza na wystawę „Muzeum Podręcznika – najstarsze, najcenniejsze”. Na ekspozycji prezentowane jest czterdzieści pięć najstarszych publikacji z kolekcji Muzeum, wśród nich zarówno edycje krajowe jak i zagraniczne.

Do najcenniejszych należą m.in. niemiecki podręcznik do historii z 1816 r. Lehrbuch der Geschichte : zum Gebrauche bei Vorlesungen auf höheren Unterrichtsanstalten  napisany Ludwiga von Wachler, czy Petite géographie moderne : à l’usage des écoles primaires autorstwa Felixa Ansarta.

Wśród polskich podręczników ciekawostkę stanowi Nauka czytania polskiego ułożona podług najnowszej i najłatwiejszej metody [ze wstępem Stanisława Szklarskiego] wydana w Krakowie w 1846 r. oraz ABC w 24 kolorowanych obrazkach, królów polskich i sławnych ludzi, drukowana w 1878 roku w Krakowie. Jedna z nielicznych książek dydaktycznych wydanych w kolorze w XIX stuleciu.
Prezentowane książki oprócz wartości merytorycznej stanowią również cenne okazy ze względu na znaki proweniencyjne. Wiele z nich posiada pieczęcie i ekslibrisy wcześniejszych właścicieli, m.in. C.K. Namiestnictwa we Lwowie, Księgarni J. Friedleina, czy znaki carskiej cenzury z terenu zaboru rosyjskiego.

ABC w 24 kolorowanych obrazkach, królów polskich i sławnych ludzi., Kraków 1878, fot. M. Kania
Lehrbuch der Geschichte : zum Gebrauche bei Vorlesungen auf höheren Unterrichtsanstalten  von Ludwig Wachler, Breslau 1816, fot. M. Kania

Uzupełnieniem wystawy są również samouczki do nauki domowej, m.in. Przewodnik do rysunku cyrklowego i linijnego jako wstępna nauka do geometryi wykreślnéj […] jako też nauki własnej ułożony przez Ferdynanda A. Heissiga, a także Nauka geografii : podręcznik do użytku szkolnego i do nauki samodzielnej autorstwa Bolesława Baranowskiego i Ludwika Dziedzickiego.

Wystawa jest eksponowana w holu Biblioteki Głównej do końca połowy października. Wstęp bezpłatny.

fragment wystawy „Muzeum Podręcznika – najstarsze, najcenniejsze”,
fot. M. Kania

Aktualności: