Tytuły Zalecane – zaproszenie do współpracy

Szanowni Państwo!

Prosimy o pomoc przy tworzeniu w Czytelni Głównej działu „Tytuły Zalecane”. Zawiera on publikacje rekomendowane przez Państwa w przekazywanych studentom zestawieniach literatury obowiązkowej i uzupełniającej do poszczególnych zajęć.

Zachęcamy, by przygotowując się do nowego roku akademickiego i odświeżając wykazy lektur dla słuchaczy, informowali Państwo Bibliotekę Główną o tych wydawnictwach, których nie mamy w naszym księgozbiorze lub których – zdaniem Państwa i studentów – jest w nim zbyt mało. Wzbogacenie naszej oferty o poszukiwane tytuły poprawi sytuację wszystkich korzystających.

Ważne, by każdy dezyderat zgłaszany do Biblioteki Głównej zawierał następujące dane: autor, tytuł, miejsce i rok wydania książki, a także propozycję liczby potrzebnych egzemplarzy oraz adnotację „Tytuły Zalecane”. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: wypozyczalnia@up.krakow.pl.

Może się oczywiście zdarzyć, że ze względu na ograniczenia finansowe i/lub wyczerpanie nakładów poszczególnych tytułów nie zawsze będziemy w stanie zaspokoić wszystkich oczekiwań. Dlatego prosimy, by zgłaszać potrzeby zakupu publikacji także w ramach IBUK Libra – czytelni on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. Wszelkie informacje o tej możliwości znajdują się w zakładce „Zasoby i źródła”.

Powyższy apel kierujemy nie tylko do pracowników naukowych, ale także do studentów, którzy mają trudności w dotarciu do podręczników oraz pozostałej literatury przedmiotu.  książka na stole


Aktualności: