Szkolenie biblioteczne dla 1 roku – st. stacjonarne I st. oraz jednolite magisterskie

Drodzy Studenci,

informujemy, że w roku akademickim 2020/2021 obowiązkowe szkolenie biblioteczne będzie się odbywać w formie zdalnej.

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA I JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH

Podstawą uzyskania zaliczenia będzie obecność na zajęciach (MS Teams) z zakresu wyszukiwania informacji w katalogach bibliotecznych (ćwiczenie praktyczne) oraz poprawne rozwiązanie testu na Platformie Moodle.

ĆWICZENIA na Platformie Teams będą realizowane od 21 października do 20 listopada 2020 r.  Każdy student może zapisać się na zajęcia, wybierając dogodny dla niego termin za pomocą Platformy Moodle w okresie od 7 do 16 października 2020 r. Po upływie tego terminu możliwość zapisu zostanie zablokowana. Szkolenia na Platformie Teams będą prowadzone w następujących godzinach:

poniedziałek – czwartek:  8.30 – 9.15 ; 9.20 – 10.05 ; 10.10 – 10.55 ; 11.00 – 11.45 ; 11.50 – 12.35 ; 16.00 – 16.45 ; 16.50 – 17.35 ; 17.40 – 18.25 ; 18.30 – 19.15

piątek:  8.30 – 9.15 ; 9.20 – 10.05 ; 10.10 – 10.55 ; 11.00 – 11.45 ; 11.50 – 12.35

TEST będzie dostępny na platformie e-learningowej do końca listopada 2020 r. Klucze dostępu dla swojego kierunku sprawdzicie tutaj.

Studenci 1 roku studiów licencjackich oraz jednolitych magisterskich, którzy szkolenie biblioteczne odbyli na UP w roku akademickim 2015-2016 lub w kolejnych, mogą przepisać zaliczenie. W tym celu należy wypełnić formularz online, który będzie dostępny na stronie Biblioteki od 16 listopada do 11 grudnia.


Aktualności: