Rada Biblioteczna


Skład Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Pedagogicznego
na kadencję 2014-2017

 1. prof. dr hab. Mariusz Wołos – prorektor ds. Nauki, przewodniczący Rady
 2. dr Łukasz Binkowski – przedstawiciel Wydziału Geograficzno-Biologicznego
 3. mgr Dariusz Ćwiek – Przedstawiciel Jednostek Międzywydziałowych
 4. mgr Bartłomiej Duda – Biblioteka Główna UP
 5. mgr Magdalena Janas – przedstawiciel Bibliotekarzy Dyplomowanych
 6. dr Marcin Kania – Związek Zawodowy Pracowników UP
 7. prof. UP dr hab. Ireneusz Kawecki – przedstawiciel Wydziału Pedagogicznego
 8. dr Urszula Kicińska – przedstawiciel Wydziału Humanistycznego
 9. dr inż. Małgorzata Piaskowska-Silarska – przedstawiciel Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego
 10. mgr Jakub Pieczara – przedstawiciel Samorządu Doktorantów
 11. dr Iwona Pietrzkiewicz – przedstawiciel Wydziału Filologicznego
 12. mgr Agata Rubiś – Biblioteka Główna UP
 13. dr Jan Ryś – przedstawiciel ZNP
 14. dr Stanisław Skórka – dyrektor Biblioteki Głównej UP
 15. dr hab. Rafał Solewski – przedstawiciel Wydziału Sztuki
 16. mgr Maria Stachnik – przedstawiciel Bibliotekarzy Dyplomowanych
 17. Anna Szmajdzińska – przedstawiciel Samorządu Studentów
 18. mgr Piotr Trojanowski – Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
 19. mgr Maria Wierzbiak – przedstawiciel Biblioteka Wydziałowych i Instytutowych UP
 20. dr Renata Zając – Biblioteka Główna UP

Sprawozdania z posiedzeń Rady Bibliotecznej:


Aktualności: