Rada Biblioteczna


Skład Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Pedagogicznego
na kadencję 2017-2020

 1. prof. dr hab. Mariusz Wołos – prorektor ds. Nauki, przewodniczący Rady
 2. dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP – przedstawiciel Wydziału Geograficzno-Biologicznego
 3. mgr Elżbieta Sionko – Przedstawiciel Jednostek Międzywydziałowych
 4. mgr Bartłomiej Duda – Biblioteka Główna UP
 5. mgr Agnieszka Folga – przedstawiciel Bibliotekarzy Dyplomowanych
 6. dr Marcin Kania – Związek Zawodowy Pracowników UP
 7. dr hab. Hanna Batorowska, prof. UP – przedstawiciel Wydziału Pedagogicznego
 8. dr Ewa Czerwińska-Jakimiuk – przedstawiciel Wydziału Humanistycznego
 9. dr Urszula Kosielińska-Grabowska – przedstawiciel Wydziału Politologii
 10. dr hab. Irena Korwin-Słomczyńska, prof. UP – przedstawiciel Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego
 11. mgr Jakub Pieczara – przedstawiciel Samorządu Doktorantów
 12. dr Iwona Pietrzkiewicz – przedstawiciel Wydziału Filologicznego
 13. mgr Aleksandra Więk – Biblioteka Główna UP
 14. mgr Helena Ples – przedstawiciel ZNP
 15. dr Stanisław Skórka – dyrektor Biblioteki Głównej UP
 16. dr hab. Rafał Solewski, prof. UP – przedstawiciel Wydziału Sztuki
 17. mgr Maria Stachnik – przedstawiciel Bibliotekarzy Dyplomowanych
 18. Patrycja Pancerz – przedstawiciel Samorządu Studentów
 19. mgr Piotr Trojanowski – Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
 20. mgr Anna Wróbel – przedstawiciel Biblioteka Wydziałowych i Instytutowych UP
 21. dr Renata Zając – Biblioteka Główna UP

Sprawozdania z posiedzeń Rady Bibliotecznej:


Aktualności: