Lex Internetowy System Prawny


W Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej oferujemy darmowy dostęp do bazy prawniczej Lex zawierającej przepisy prawne, orzecznictwo, komentarze, wzory pism i umów.

Wśród dokumentów autorskich w bazie znaleźć można:

  • tezy z piśmiennictwa, czyli zbiór cytatów z polskich i zagranicznych publikacji prawniczych, pochodzących z czasopism takich jak: Europejski przegląd sądowy, Finanse Komunalne, Glosa, Krajowa Rada Sądownictwa , Państwo i Prawo, Przegląd Podatkowy, Przegląd Prawa Handlowego, Samorząd Terytorialny, Przegląd Prawa Europejskiego, Common Market Law Review,
  • autorskie wzory pism i umów przygotowane przez prawników specjalistów na zamówienie Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX.

Baza Lex oferuje również dostęp do dokumentów źródłowych:

  • komplet metryk i skanów aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim od 1918 r.,
  • ujednolicone teksty aktów prawnych z Dziennika Ustaw (wszystkich od 1918 r.) i Monitora Polskiego (wybranych tekstów za lata 1918-1939 i wszystkich od 1945 r.),
  • metryki i ujednolicone teksty aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych (lista publikatorów),
  • komplet metryk aktów prawnych opublikowanych w 16 Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych od 1999 r.,
  • wybór tekstów aktów korporacyjnych i pomników prawa polskiego,
  • projekty ustaw wraz z uzasadnieniami (komplet projektów stanowiących przedmiot prac Sejmu od III kadencji),
  • orzeczenia sądowe:
    • publikowane w zbiorach urzędowych: OSNP, OSNC, OSNKW, ONSA, ONSAiWSA, OTK (od 2002 r. dwie serie: „A” i „B”),
    • publikowane w zbiorach nieurzędowych min.: Biuletyn Skarbowy, Monitor Podatkowy, Monitor Prawniczy, OSA, OSP, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, Wokanda,
    • pochodzące z baz orzeczeń sądów dostępnych na stronach internetowych,
    • publikowane w formie tradycyjnej pisma urzędowe (ministerstw, organów centralnych i innych podmiotów administracji publicznej),
  • urzędowe wzory pism pochodzące z dzienników urzędowych,
  • zestawienia, czyli dokumenty zawierające zestawienia danych z aktów prawnych,
  • dane teleadresowe sądów, urzędów i innych instytucji działających na terenie RP.

Korzystając z dostępu w Bibliotece Głównej UP można mieć dostęp do pakietów:

  • Kadry Premium,
  • Księgowość Premium,
  • Zamówienia Publiczne Optimum,
  • Budownictwo Optimum,
  • System Prawa Karnego Procesowego,
  • System Prawa Procesowego Cywilnego,
  • System Prawa Pracy,
  • Linie orzecznicze,
  • Monografie Prawo Publiczne,
  • Monografie Prawo Pracy,
  • Monografie Prawo Cywilne,
  • Komentarze Prawo Publiczne,
  • Komentarze Prawo Pracy,
  • Komentarze Prawo Cywilne,
  • Czasopisma,
  • Prawo Europejskie,
  • Akademia Optimum,
  • Informator Prawno Gospodarczy.

Z Systemu Informacji Prawnej Lex  mogą korzystać wszyscy Czytelnicy Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Baza udostępniana jest w Oddziale Informacji Naukowej (pok. 71).


Aktualności: