Czasopisma wydawane w Uniwersytecie Pedagogicznym

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
tytuł czasopisma redaktor naczelny numer ISSN punkty MNiSW link do zasobów

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica

Katarzyna Sobolewska-Myślik ISSN 2081-3333 7 (2015) zobacz katalog BG UP
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica Janusz A. Majcherek ISSN 2081-6642
e-ISSN 2449-688X
8 (2015) zobacz katalog BG UP

ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal

Marzenna Jakubczak ISSN 2083-6635
eISSN 2084-1043
7 (2015) zobacz katalog BG UP

Res Gestae : czasopismo historyczne

Mariusz Wołos ISSN: 2451-0068 5 (2015) zobacz katalog BG UP
Rocznik Administracji Publicznej Inga Kawka ISSN 2449-7797
eISSN 2449-7800
zobacz katalog BG UP
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
tytuł czasopisma redaktor naczelny numer ISSN punkty MNiSW link do zasobów
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia Władysław Marek Kolasa ISSN 2081-1861,
eISSN 2300-3057
7 (2015) zobacz katalog BG UP

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia

Zofia Budrewicz ISSN 2082-0909
eISSN 2450-5013
5 (2015) zobacz katalog BG UP
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica Mariusz Misztal ISSN 2299-2111
eISSN 2449-5239
3 (2015) zobacz katalog BG UP
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura Agnieszka Ogonowska ISSN 2083-7275
eISSN 2391-4432
8 (2015) zobacz katalog BG UP

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria

Piotr Borek ISSN 2081-1853
eISSN 2300-5831
8 (2015) zobacz katalog BG UP

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica

Stanisław Koziara ISSN 2083-1765 8 (2015) zobacz katalog BG UP

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica

Mirosław Michalik ISSN 2083-7283 zobacz katalog BG UP

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica

Magdalena Roszczynialska ISSN 2353-4583
eISSN 2449-7401
6 (2015) zobacz katalog BG UP
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica Dorota Dziewanowska ISSN 1689-9911 6 (2015) zobacz katalog BG UP
Neurolingwistyka Praktyczna Tomasz Zyss ISSN 2450-5072 zobacz katalog BG UP

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Jerzy Jarowiecki

ISSN 1509-1074

eISSN 2084-8552

11 (2015) zobacz katalog BG UP
Synergies Pologne Małgorzata Niziołek ISSN 1774-7988
eISSN 2261-3455
7 (2015)
WYDZIAŁ GEOGRAFICZNO-BIOLOGICZNY
tytuł czasopisma redaktor naczelny numer ISSN punkty MNiSW link do zasobów

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica

Sławomir Kurek

ISSN 2084-5456

eISSN 2449-9056

7 (2015) zobacz katalog BG UP

Current Issues of Tourism Research

Peter Čuka ISSN 2048-7878

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Zbigniew Zioło

ISSN 2080-1653

eISSN 2449-903X

12 (2015) zobacz katalog BG UP
Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Daniel Okupny ISSN 2300-3928
eISSN 2353-3927
2 (2015) zobacz katalog BG UP

Przedsiębiorczość – Edukacja

Zbigniew Zioło

ISSN 2083-3296

eISSN 2449-9048

8 (2015) zobacz katalog BG UP
WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY
tytuł czasopisma redaktor naczelny numer ISSN punkty MNiSW link do zasobów

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia

Katarzyna Potyrała

ISSN 2083-7267

e-ISSN 2450-3487

4 (2015) zobacz katalog BG UP
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Institutionem et Educationem Pertinentia
Jan Krukowski ISSN 2082-0925 zobacz katalog BG UP
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili Tomasz Jan Biedroń ISSN 2082-0917 3 (2015) zobacz katalog BG UP

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica

Katarzyna Plutecka

ISSN 2299-2103

eISSN 2392-3210

3 (2015) zobacz katalog BG UP

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica

Joanna Kosewska ISSN 2084-5596
eISSN 2450-1271
6 (2015) zobacz katalog BG UP

Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej

Katarzyna Dormus

ISSN 2300-2689

5 (2015)
Debata Edukacyjna Barbara Kędzierska ISSN 1895-2763 zobacz katalog BG UP

Exlibris. Biblioteka Gerontologii Społecznej

Artur Fabiś

ISSN 2450-0232

3 (2015) zobacz katalog BG UP

Labor et Educatio

Norbert G. Pikuła ISSN 2353-4745 6 (2015)
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Bożena Muchacka ISSN 2353-7140
eISSN 2353-7159
6 (2015) zobacz katalog BG UP

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych

Jan Krukowski

ISSN 0079-3418

6 (2015) zobacz katalog BG UP

Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalnej

Katarzyna Plutecka

ISSN 2300-6463

eISSN 2449-8815

4 (2015)
WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-TECHNICZNY
tytuł czasopisma redaktor naczelny numer ISSN punkty MNiSW link do zasobów

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia

Piotr Błaszczyk ISSN 2080-9751 5 (2015) zobacz katalog BG UP

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Mathematica

Tomasz Szemberg ISSN 2081-545X,
e-ISSN 2300-133X
7 (2015) zobacz katalog BG UP
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica

ISSN 2081-5468

zobacz katalog BG UP

Prace Koła Matematyków Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Kamil Rusek ISSN 2450-3169
WYDZIAŁ SZTUKI
tytuł czasopisma redaktor naczelny numer ISSN punkty MNiSW link do zasobów

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione

Rafał Solewski ISSN 2081-3325 7 (2015) zobacz katalog BG UP
JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE
tytuł czasopisma redaktor naczelny numer ISSN punkty MNiSW link do zasobów

Biblioteka i Edukacja

Ewa Piotrowska eISSN 2299-565X 4 (2015)
Konspekt Marcin Kania ISSN 1509-6726,
eISSN 1689-0809
zobacz katalog BG UP
Studens Scribit Paulina Gołąb

ISSN 2083-5957

zobacz katalog BG UP

Aktualności: