Dostęp testowy do zasobów EBSCO

Biblioteka Główna uzyskała dostęp testowy do siedmiu baz danych z platformy EBSCO: eBook Academic Collection Trial, Education Source, Literary Reference Center Plus, Mental Measurements Yearbook with Tests In Print Internacional, PEP Archive, PsycTESTS i SocINDEX with Full Text. eBook Academic Collection Trial Kolekcja więcej…

Zbiórka książek dla pacjentów szpitali

Już po raz drugi Biblioteka Główna UP zaprasza do udziału w „Zaczytanych” – ogólnopolskiej akcji, której celem jest tworzenie społecznych bibliotek na terenie oddziałów szpitalnych. W tym roku zbieramy książki dla małych i dużych Pacjentów! Przekazywane książki powinny być w dobrym stanie, wydane po 2000 roku. Specjalnie oznaczone pudełko, w którym więcej…

Dostęp do baz danych, e-booków i e-czasopism z komputerów domowych

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprasza do korzystania z licencjonowanych baz danych, czasopism elektronicznych i e-booków z komputerów domowych. Pracownicy, doktoranci, studenci Uniwersytetu Pedagogicznego: należy wejść na platformę PulseSecure pod adresem: https://secure.up.krakow.pl w oknie logowania należy wybrać [Bazę UP] i wpisać login oraz hasło (jak w Wirtualnej Uczelni). Po pomyślnym zalogowaniu więcej…