Oddział Informacji Naukowej w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: przeszło pół wieku doświadczeń

Autor

  • Małgorzata Zmitrowicz Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Słowa kluczowe:

informacja naukowa, szkolenia, bibliografia, biblioteka,

Abstrakt

Inspiracją do napisania artykułu było obchodzone w 2019 r. 50-lecie bydgoskiej Uczelni. Od przeszło pół wieku bibliotekarze Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wspierają swoich użytkowników w docieraniu do wartościowych publikacji, prowadzą działalność edukacyjną, dokumentują dorobek naukowy pracowników Uczelni i kształtują pozytywny wizerunek biblioteki w jej otoczeniu.

Bibliografia

Adamczyk Kazimierz, Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: zarys dziejów, teraźniejszość i przyszłość. W: Dzieniakowska Jolanta, Olczak-Kardas Monika (red.), Książka, biblioteka, informacja: między podziałami a wspólnotą. 3, Kielce, 2012, s. 649-662.

Chlewicka Aldona, Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w nowym gmachu, „Forum Bibliotek Medycznych”, 2013, nr 2, s. 328-341.

Dubowik Henryk, Biblioteka Główna. W: Jastrzębski Włodzimierz (red.), Księga pamiątkowa 25-lecia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy: praca zbiorowa, Bydgoszcz, 1994, s. 105-110.

Dubowik Henryk, Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W: Bieguszewska Cecylia, Gołaszewska Ewa (red.), Biblioteki i księgozbiory naukowe w Bydgoszczy: informator, Bydgoszcz, 1976, s. 15-21.

Dubowik Henryk, Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. W: Sokół Zofia (red.), Rola i funkcje bibliotek Wyższych Szkół Pedagogicznych w Polsce, Rzeszów, 1992, s. 81-86.

Dubowik Henryk, Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. W: Trempała Edmund [et al.] (red.), X lat Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 1979, s. 173-179.

Dubowik Henryk, Biblioteka Uniwersytecka. W: Banaszak Józef [et al.] (red.), Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: 40 lat uczelni 1969-2009: WSN - WSP - AB - UKW, Bydgoszcz, 2010, s. 373-385.

Dubowik Henryk, Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, „Kronika Bydgoska”, 1980, T. 5, s. 173-179.

Filipowicz Iwona, Działalność informacyjna Biblioteki Głównej Akademii Bydgoskiej, ”Bibliotekarz”, 2001, nr 6, s. 19-20.

Kempa Małgorzata, Weryho Maciej, Wykorzystywanie zasobów Internetu w Bibliotece Głównej Akademii Bydgoskiej. Badania użytkowników, „Bibliotekarz”, 2003, nr 6, s. 23-25.

Kempa Małgorzata, Zmitrowicz Małgorzata, Biblioteka Główna Akademii Bydgoskiej i jej działalność na początku XXI wieku. W: Kropidłowski Zdzisław (red.), Z dziejów archiwów, książek i bibliotek na Pomorzu i Mazowszu Północnym, Bydgoszcz, 2005, s. 121-130.

Sprawozdania z działalności Biblioteki Głównej.

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 września 2013 r., w sprawie rejestrowania dorobku naukowego nauczycieli akademickich i doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz trybu przekazywania do Biblioteki UKW publikacji, których autorami lub współautorami są pracownicy Uczelni, 2013, https://www.ukw.edu.pl/pobierzDokument.php?rId=2017 [dostęp: 2021-02-26].

Zmitrowicz Małgorzata, Działania dydaktyczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W: Kubów Stefan, Karciarz Magdalena (red.), Społeczny i pedagogiczny kontekst funkcjonowania bibliotek akademickich: praca zbiorowa, Wrocław, 2012, s. 81-94.

Zmitrowicz Małgorzata, Weryho Maciej, Działalność Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, „Bibliotekarz”, 2018, nr 6, s. 18-22.

Żmigrodzki Zbigniew (red.), Bibliotekarstwo, Warszawa, 1998, s. 328-341.

Żmigrodzki Zbigniew, Babik Wiesław, Pietruch-Reizes Diana (red.), Informacja naukowa: rozwój - metody - organizacja, Warszawa, 2006, s. 17-29.

Downloads

Opublikowane

2021-06-28

Jak cytować

Zmitrowicz, M. (2021). Oddział Informacji Naukowej w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: przeszło pół wieku doświadczeń. Biblioteka I Edukacja, (19), 131–143. Pobrano z https://bg.up.krakow.pl/bie/index.php/bie/article/view/285

Numer

Dział

Działalność edukacyjna bibliotek