Biblioteki uniwersyteckie w Niemczech w czasie pandemii

Autor

  • Magdalena Janas Biblioteka Neofilologii - Sekcja Rosyjska i Niemiecka, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  • Renata Zając Biblioteka Główna, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/2299565X.19.3

Słowa kluczowe:

biblioteki uniwersyteckie w Niemczech, organizacja pracy w bibliotece,

Abstrakt

Wiosną 2021 r. minął rok od rozpoczęcia pandemii, w czasie której już kilkakrotnie zamykano lub znacznie ograniczano działalność bibliotek uniwersyteckich. W artykule przedstawiono zalecenia władz poszczególnych krajów związkowych, rekomendacje Niemieckiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy (Deutscher Bibliotheksverband), Zjednoczenia Związków Zawodowych (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft), Minister Stanu ds. Kultury i Mediów oraz rozporządzenia Ministerstwa Nauki, Badań i Kultury dotyczące funkcjonowania bibliotek i pracy bibliotekarzy. Przeanalizowano także sposoby zapewnienia bezpiecznej działalności niemieckich bibliotek uniwersyteckich w czasie pandemii. Biblioteki, chcąc pomóc czytelnikom w dostępie do swoich zbiorów, szybko uruchomiły serwis digitalizacji na życzenie oraz szkolenia online, podcasty i filmy instruktażowe dla użytkowników. Opisując działalność bibliotek autorki skupiają się na wiośnie 2021 r., kiedy tak w Niemczech, jak i w Polsce przechodziliśmy trzecią falę zachorowalności na COVID-19. Artykuł powstał w oparciu o analizę dokumentów oraz materiałów zamieszczanych na stronach internetowych poszczególnych bibliotek.

Bibliografia

Bericht zur Lage der Bibliotheken: Zahlen und Fakten 2020/2021, Deutscher Bibliotheksverband, 2021, https://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/DBV/publikationen/Bericht_zur_Lage_2020__2021_WEB.pdf [dostęp: 2021-04-30].

Corona-Pandemie und Bibliotheken, Deutscher Bibliotheksverband, 2021, https://www.bibliotheksverband.de/landesverbaende/baden-wuerttemberg/links/corona-pandemie.html [dostęp: 2021-04-30].

Degkwist Andreas, Lasst uns CORONA überstehen!: Mitteilung des Bundesvorsitzenden an die Mitglieder des dbv, Deutscher Bibliotheksverband, 2020, https://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/DBV/themen/20200406_Corona_BuVors_dbv_an_Mitglieder_dbv_final.pdf [dostęp: 2021-04-30].

Empfehlungen für die Wiederöffnung von Bibliotheken: (Stand: 23.04.2020), Deutscher Bibliotheksverband, 2020, https://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/DBV/themen/2020_04_23_dbv_Empfehlungen_Wiedereröffnung_Bibliothek_Corona_final.pdf [dostęp: 2021-04-30].

Experten legen Eckpunkte zur Wiederöffnung von Theatern, Kinos und Bibliotheken vor – Kulturstaatsministerin Grüters: “Verantwortungsvoller Neustart ist möglich”, Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (BPA), 2021, https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/experten-legen-eckpunkte-zur-wiederoeffnung-von-theatern-kinos-und-bibliotheken-vor-kulturstaatsministerin-gruetters-verantwortungsvoller-neustart-ist-moeglich--1872466 [dostęp: 2021-04-30].

Grevelding Erich, Knorn Barbara, Bibliothek im redizierten Basisbetrieb - jetzt da Mögliche möglich machen, “Informationspraxis”, 2020, Bd. 6, nr 1, https://pub.uni-bielefeld.de/download/2944279/2944280/grevelding_knorn%20bibliothek_reduzierter_basisbetrieb.pdf [dostęp: 2021-04-30].

Grundsätze für sichere und leistungfächige Bibliotheken in Corona-Zeiten, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, 2021, https://biwifo.verdi.de/++file++5ef0b96b9679c40b4b446318/download/verdi_Bib_Corona.pdf [dostęp: 2021-04-30].

Kwapisiewicz-Hudzik Krystyna, Biblioteki uniwersyteckie w Niemczech w epoce cyfrowej: ciągłość i zmiana, Katowice, 2017, https://www.sbc.org.pl/Content/307436/doktorat3934_Krystyna_Kwapisiewicz-Hudzik.pdf [dostęp: 2021-04-30]. - [Praca doktorska; Uniwersytet Śląski].

Thiele Katja, Klagge Brita, Öffentliche Bibliotheken als dritte Orte und Bildungsgerechtigkeit in Zeiten von Covid-19, “Bibliothek: Forschung und Praxis”, 2020, Vol. 44, iss. 3, https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/bfp-2020-2023/html [dostęp: 2021-04-30].

Downloads

Opublikowane

2021-06-28

Jak cytować

Janas, M., & Zając, R. (2021). Biblioteki uniwersyteckie w Niemczech w czasie pandemii. Biblioteka I Edukacja, (19), 51–60. https://doi.org/10.24917/2299565X.19.3