Potrzeba wychowania do informacji przesłaniem krajowej konferencji naukowej nt.: "Biblioteka w świecie cyfrowym. Kultura – edukacja – wychowanie informacyjne", (Sucha Beskidzka, 17 maja 2013)

Autor

  • Hanna Batorowska Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Słowa kluczowe:

wychowanie do informacji, kultura informacyjna, edukacja, edukacja informacyjna, użytkownicy informacji, IINiB UP w Krakowie, Sucha Beskidzka, biblioteka cyfrowa, zasoby cyfrowe, digitalizacja, mediateka, biblioteka szkolna, biblioteka pedagogiczna,

Abstrakt

Przedstawiono kolejną naukową inicjatywę Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie związaną z podejmowaniem problemów współczesnego bibliotekarstwa, lokalności bibliotek i działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Temat przewodni czwartej ze zorganizowanych w Suchej Beskidzkiej konferencji brzmiał: Biblioteka w świecie cyfrowym. Kultura – edukacja – wychowanie informacyjne. Zorganizowana została dla środowiska pedagogicznego i bibliotekarskiego w celu przybliżenia zagadnień kultury informacyjnej, zagrożeń generowanych przez cywilizację technologiczną, kształtowania dojrzałych zachowań informacyjnych, rozwijania świadomości informacyjnej młodych internautów, wychowania do racjonalnego i etycznego korzystania z informacji, stosowania nowoczesnych technologii w działalności bibliotecznej i informacyjnej oraz tworzenia bibliotek cyfrowych i cyfrowych repozytoriów wiedzy.

Downloads

Opublikowane

2014-06-17

Jak cytować

Batorowska, H. (2014). Potrzeba wychowania do informacji przesłaniem krajowej konferencji naukowej nt.: "Biblioteka w świecie cyfrowym. Kultura – edukacja – wychowanie informacyjne", (Sucha Beskidzka, 17 maja 2013). Biblioteka I Edukacja, (5), 13–21. Pobrano z https://bg.up.krakow.pl/bie/index.php/bie/article/view/65