Piotrowska, E. (2021). Niezwykłe biblioteki na świecie - inspiracje dla przyszłych projektów budynków bibliotecznych w Polsce. Biblioteka I Edukacja, (19), 63–108. Pobrano z https://bg.up.krakow.pl/bie/index.php/bie/article/view/284