Wojciechowska, M., & Orzoł, M. (2021). Imprezy kulturalne realizowane w ramach Nocy Bibliotek jako przykład formy promocji biblioteki. Biblioteka I Edukacja, (19), 109–130. Pobrano z https://bg.up.krakow.pl/bie/index.php/bie/article/view/287