Piotrowska, E. (2022). Biblioteki akademickie w czasie pandemii: wybór artykułów w języku angielskim (2020-2021). Biblioteka I Edukacja, (21), 75–78. Pobrano z https://bg.up.krakow.pl/bie/index.php/bie/article/view/330