Zając, R. (2021) „Od redakcji”, Biblioteka i Edukacja, (19), s. 9–10. Dostępne na: https://bg.up.krakow.pl/bie/index.php/bie/article/view/286 (Udostępniono: 30wrzesień2022).