Styczeń w Bibliotece Głównej, czyli czas na podsumowania

Zapraszamy do Biblioteki Głównej 🙂  W zbiorach Biblioteki Głównej UKEN znajduje się obecnie ponad 370 000 książek, prawie 29 000 egzemplarzy wydawnictw ciągłych oraz około 3 000 egzemplarzy zbiorów specjalnych. Łącznie z bibliotekami systemu biblioteczno-informacyjnego pracownicy i studenci naszej Uczelni mogą więcej…