Aktualności

Tematyka kolejnych numerów:

2021 nr 20 – Edukacja ustawiczna bibliotekarzy: samokształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe - redaktor prowadzący: Marzena Błach.

2022 nr 21 – redaktor prowadzący: Piotr Milc.

2022 nr 22 – redaktor prowadzący: Renata Ciesielska-Kruczek.

Prosimy o nadsyłanie propozycji tematów nowych numerów.

Informacja o dofinansowaniu projektu

 
Dofinansowano w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki (wcześniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).  
Opublikowane: 2021-05-31 Więcej...
 

BiE w bazie MOST Wiedzy

 
"Biblioteka i Edukacja" jest indeksowana w bazie MOST Wiedzy.  
Opublikowane: 2020-10-07
 

BiE w CEJSH

 
"Biblioteka i Edukacja" dostępna jest w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.  
Opublikowane: 2018-03-21
 

BiE w ICI World of Journals

 
"Biblioteka i Edukacja" znajduje się w ICI World of Journals.  
Opublikowane: 2018-01-29
 

BiE w PBN

 
"Biblioteka i Edukacja" znajduje się w Polskiej Bibliografii Naukowej.  
Opublikowane: 2018-01-24
 

BiE w bazie ARIANTA

 
"Biblioteka i Edukacja" dostępna jest w bazie ARIANTA.  
Opublikowane: 2018-01-24
 

BiE w wykazie czasopism naukowych 2016 MNiSW

 
"Biblioteka i Edukacja" znajduje się w Wykazie czasopism naukowych 2016 MNiSW. Liczba punktów za publikację w czasopiśmie: 4.  
Opublikowane: 2016-12-16
 

BiE w DOAJ

 
Artykuły z "Biblioteki i Edukacji" indeksowane są w:

DOAJ
 
Opublikowane: 2016-09-30
 

BiE w bazie BazHum

 
"Biblioteka i Edukacja" dostępna jest w bazie:
BazHum
 
Opublikowane: 2016-09-19
 

BiE w wykazie czasopism naukowych 2015 MNiSW

 
"Biblioteka i Edukacja" znajduje się w Wykazie czasopism naukowych 2015 MNiSW. Liczba punktów za publikację w czasopiśmie: 4.  
Opublikowane: 2015-12-28
 
1 - 10 z 10 elementów