Efekty zagranicznych staży bibliotekarzy. Publikacje i prezentacje pracowników Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Renata Ciesielska-Kruczek

Abstrakt


Program Erasmus, wspierający międzynarodową współpracę szkół wyższych i ułatwiający mobilność studentów i pracowników uczelni, w trakcie trzydziestu lat swojej działalności doczekał się licznych opracowań. W artykule zostanie dokonana analiza treści publikacji i prezentacji za lata 2010-2016, które były efektem zagranicznych staży pracowników Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zakresy tematyczne opisane w publikacjach obejmują dzieje bibliotek, ich architekturę, wyposażenie wnętrz, usługi, działalność naukową, ofertę dydaktyczną, a także formy uczestnictwa odbytych staży oraz ocenę, wrażenia i porównania.


Słowa kluczowe


program Erasmus; staże biblioteczne; publikacje i prezentacje; kwalifikacje; rozwój osobowy; biblioteki akademickie;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliotekarz w dalekiej podróży [Joanna Burska], „Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski”, [online], 2013, nr 3-4, s. 57 [dostęp: 2017-02-24]. Dostępny w World Wild Web: https://issuu.com/wbp_w_olsztynie/docs/bwm_3-4_2013.

Błach M., Erasmusowe kierunki - Sewilla, „Konspekt”, 2014, nr 3, s. 105-112.

Błach M., Kongres bibliotekarzy europejskich, „Biblioteka i Edukacja”, [online], 2015, nr 7 [dostęp: 2017-02-24]. Dostępny w World Wild Web: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/107/106.

Błach M., Rajska biblioteka - Buechereien Wien, „Bibliotekarz”, 2015, nr 1, s. 32-35.

Błach M., Wiedeń - perspektywa bibliotekarza, „Biblioteka i Edukacja”, [online], 2014, nr 6 [dostęp: 2017-02-24]. Dostępny w World Wild Web: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/92/92.

Erasmus w Polsce, Polska w Erasmusie. Publikacja wydana z okazji 25-lecia programu [online], 2012 [dostęp: 2017-02-24]. Dostępny w World Wild Web: http://www.erasmus.org.pl/sites/erasmus.org.pl/files/publikacje/Erasmus%20w%20Polsce,%20Polska%20w%20Erasmusie.%20Publikacja%20wydana%20z%20okazji%2025-lecia%20programu.pdf.

Jacobone V., Moro G., Evaluating the impact of the Erasmus programme : skills and European identity, „Assessment & Evaluation in Higher Education”, [online], 2015, Vol. 40, iss. 2, p. 309-328 [dostęp: 2017-02-24]. Dostępny w World Wild Web: http://dx.doi.org/10.1080/02602938.2014.909005.

Krasińska B., Górski M., Działalność Oddziału Digitalizacji Biblioteki Publicznej Atatürk Kitaplığı, Stambuł, Turcja, „Biblioteka i Edukacja”, [online], 2015, nr 8 [dostęp: 2017-02-24]. Dostępny w World Wild Web: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/124/122.

Meinardi G., W Sorbonne Nouvelle Paris 3 - "uniwersytecie bibliotek", „Konspekt”, 2011, nr 3, s. 80-83.

Mleko B., Więk A., Koźma G., Praskie biblioteki - relacja z wizyty w Bibliotece Centralnej Uniwersytetu Karola w Pradze, „Biblioteka i Edukacja”, [online], 2015, nr 8 [dostęp: 2017-02-24]. Dostępny w World Wild Web: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/131/131.

Olesiak K., Milc P., Biblioteka na krańcu Europy - relacja z wizyty na Universidade dos Açores, „Biblioteka i Edukacja”, [online], 2014, nr 6 [dostęp: 2017-02-24]. Dostępny w World Wild Web: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/97/90.

Piotrowska E., Austriacka Biblioteka Narodowa w Wiedniu, „Biuletyn EBIB”, [online], 2011, nr 8 [dostęp: 2017-02-24]. Dostępny w World Wild Web: http://www.ebib.pl/images/stories/numery/126/126_piotrowska.pdf.

Sorbjan B., Centrum Informacyjne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zurychu (Informationszentrum der Padagogische Hochschule Zurich). Wyjazd na staż szkoleniowy w ramach Erasmusa, „Biblioteka i Edukacja”, [online], 2012, nr 2 [dostęp: 2017-02-24]. Dostępny w World Wild Web: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/27/27.

Stachnik M., Biblioteka Uniwersytecka w Valladolid - historia i współczesność, „Biblioteka i Edukacja”, [online], 2016, nr 10 [dostęp: 2017-02-24]. Dostępny w World Wild Web: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/164/162.

Stachnik M., Francuska Biblioteka Narodowa : wizyta z przewodnikiem, „Konspekt”, 2011, nr 3, s. 84-87.

Witczak D., Sobkowiak K., W przestrzeni wiedzy, czyli z wizytą w Bibliotece Uniwersytetu w Stavanger, „Biblioteka i Edukacja”, [online], 2013, nr 4 [dostęp: 2017-02-24]. Dostępny w World Wild Web: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/57/57.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X

Deklaracja dostępności