O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Czasopismo ukazuje się w wersji elektronicznej. Jest to półrocznik wydawany przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Publikuje artykuły, sprawozdania z konferencji i sympozjów naukowych, relacje z ciekawych wydarzeń, recenzje i omówienia wybranych pozycji z dziedziny informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz dziedzin pokrewnych. Periodyk adresowany jest do bibliotekarzy różnych typów bibliotek, specjalistów w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych problemami edukacji w bibliotece. W artykułach poruszane są różne aspekty związane z funkcją edukacyjną bibliotek oraz prezentowane są związki między biblioteką a pedagogiką.

Tematyka czasopisma:

 • innowacje oraz nowe technologie w działalności edukacyjnej bibliotek,
 • problemy kształcenia w bibliotekach oraz zagadnienia edukacji bibliotekarzy,
 • różne formy szkolenia użytkowników bibliotek,
 • promocja funkcji edukacyjnej bibliotek,
 • kolekcje i zbiory specjalne, księgozbiory historyczne z dziedziny pedagogiki i edukacji w bibliotekach,
 • digitalizacja kolekcji z dziedziny pedagogiki i edukacji w bibliotekach.

 

Proces recenzji

Recenzenci współpracujący:

 • nr 1 – dr hab. Wanda Pindlowa (IINiB UJ),
 • nr 2 – dr Renata Frączek (IBiIN UŚ),
 • nr 3 – dr Sabina Cisek (IINiB UJ),
 • nr 4 dr Agnieszka Korycińska-Huras (IINiB UJ),
 • nr 5 – dr hab. Henryk Czubała (Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy),
 • nr 6 - dr Małgorzata Kowalska  (IINiB  UMK Toruń),
 • nr 7 - dr Joanna Kamińska (IBiIN UŚ),
 • nr 8 - dr hab. Małgorzata Kisilowska (IINiSB Uniwersytet Warszawski),
 • nr 9 - prof. UG, dr hab. Maja Wojciechowska (Uniwersytet Gdański),
 • nr 10 - dr Grażyna Lewandowicz-Nosal (Biblioteka Narodowa w Warszawie),
 • nr 11 - dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz (em. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie),
 • nr 12 - dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska (IINiB UMK Toruń),
 • nr 13 - dr Grzegorz Gmiterek (Uniwersytet Warszawski),
 • nr 14 - dr Natalia Pamuła-Cieślak (IINiB UMK Toruń),
 • nr 15 - dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz (em. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie),
 • nr 16 - prof. UG, dr hab. Maja Wojciechowska (Uniwersytet Gdański),
 • nr 19 - dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz (em. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie),
 • nr 20 - prof. UG, dr hab. Maja Wojciechowska (Uniwersytet Gdański),
 • nr 21 - dr Sabina Cisek (Uniwersytet Jagielloński).

Harmonogram publikacji

Tematyka numerów:

2012 nr 1 Nowoczesne technologie w bibliotekach - redaktor prowadzący:  Ewa Piotrowska

2012 nr 2 Biblioteki obcojęzyczne – redaktor prowadzący:  Renata Ciesielska-Kruczek

2013 nr 3Information literacy w bibliotekach akademickich – redaktor prowadzący: Gabriela Meinardi

2013 nr 4Prawo biblioteczne – redaktor prowadzący: Halina Grzywacz

2014 nr 5 - Biblioteka w świecie cyfrowym: kultura – edukacja – wychowanie informacyjne. Krajowa konferencja naukowa w Suchej Beskidzkiej, 17 maja 2013 roku – redaktorzy prowadzący: Hanna Batorowska, Ewa Piotrowska

2014 nr 6 - Biblioteki cyfrowe i repozytoria dla otwartej nauki, edukacji i kultury - redaktor prowadzący: Dorota Witczak

2015 nr 7 - Kształcenie bibliotekarzy w Polsce i na świecie - redaktor prowadzący: Maria Stachnik

2015 nr 8 - Potencjał ludzki bibliotek - redaktor prowadzący: Magdalena Janas

2016 nr 9 - Działania wpływające na wizerunek biblioteki - redaktor prowadzący: Agnieszka Folga

2016 nr 10Praca z dziećmi w otoczeniu książek i bibliotek – edukacja i zabawa - redaktor prowadzący: Joanna Kołakowska

2017 nr 11Zagraniczne staże zawodowe bibliotekarzy - redaktor prowadzący: Renata Zając.

2017 nr 12Wypożyczenia Międzybiblioteczne i dostarczanie dokumentów: aktualne problemy i trendy - redaktor prowadzący: Marzena Błach.

2018 nr 13Biblioteka w Internecie - Internet w bibliotece - redaktor prowadzący: Piotr Milc.

2018 nr 14 – Zbiory bibliotek specjalistycznych - redaktor prowadzący: Renata Ciesielska-Kruczek.

2019 nr 15 – Unikalne zbiory bibliotek - redaktor prowadzący: Maria Stachnik.

2019 nr 16 – Bibliotekarze i ich biblioteki - redaktor prowadzący: Magdalena Janas.

2020 nr 17 – Relacje interpersonalne w zespołach bibliotecznych - redaktor prowadzący: Agnieszka Folga.

2020 nr 18 – Biblioteki w czasie koronawirusa - redaktor prowadzący: Joanna Kołakowska.

2021 nr 19 – Biblioteki za granicą - inspiracje - redaktor prowadzący: Renata Zając.

2021 nr 20 – Edukacja ustawiczna bibliotekarzy: samokształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe - redaktor prowadzący: Marzena Błach.

2022 nr 21 – Internet i e-usługi w bibliotece w czasach pandemii - nowa szansa czy wymuszona konieczność? - redaktor prowadzący: Piotr Milc.

Polityka otwartego dostępu

Wszystkie artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

Sponsors

Szanowni Państwo,

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zwraca się do Państwa z propozycją współpracy w ramach wydawanego czasopisma Biblioteka i Edukacja.

Półrocznik Biblioteka i Edukacja ze względu na swoją elektroniczną formę dociera do wielu odbiorców, a także daje możliwość prezentowania ciekawych tekstów całej społeczności bibliotekarskiej. Ponadto służy wymianie doświadczeń i nawiązaniu współpracy z ośrodkami akademickimi nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

Przedstawiamy propozycję pakietów dla firm zainteresowanych wydaniem artykułu sponsorskiego w czasopiśmie Biblioteka i Edukacja:

 • Pakiet MINI – 500,00 zł + VAT
 • Pakiet MINI Plus – 1 000,00 zł + VAT

Pakiety sponsorskie dla firm (plik PDF).

Proponujemy także możliwość ustalenia indywidualnych warunków świadczeń sumą nieujętą w pakietach sponsorskich.

Serdecznie zachęcamy do współpracy.

Historia czasopisma

Elektroniczne czasopismo "Biblioteka i Edukacja" powstało w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w 2012 roku.