Ogłoszenia

Tematyka kolejnych numerów:

2022 nr 21 – Internet i e-usługi w bibliotece w czasach pandemii - nowa szansa czy wymuszona konieczność? - redaktor prowadzący: Piotr Milc.

2022 nr 22 – Biblioteczny świat dzieci i młodzieży. Projekty, praktyka, edukacja - redaktor prowadzący: Renata Ciesielska-Kruczek.

Prosimy o nadsyłanie propozycji tematów nowych numerów.