Kapitał intelektualny bibliotek – czy można go mierzyć?

Autor

  • Maja Wojciechowska Uniwersytet Gdański

Bibliografia

Edvinsson Leif, Malone Michael S., Kapitał intelektualny, Warszawa, 2001.

Huotari Maija-Leena A., Iivonen Mirja, Knowledge processes. A strategic foundation for the partnership between the university and its library, „Library Management”, 2005, no 6-7, p. 324-335.

Iivonen Mirja, Huotari Maija-Leena, The university library’s intellectual capital. W: Garten Edward D. [et al.] (eds.), Advances in library administration and organization, Bingley, 2007, p. 83-96.

Kamińska Joanna, Kapitał intelektualny biblioteki. W: Kamińska Joanna, Żołędowska-Król Beata (red.), Zarządzanie kadrami w bibliotece, Warszawa, 2008, s. 13-19.

Pękaty Wiktoria, Kapitał intelektualny biblioteki - jego rola i wartość, „Studia Bibliologiczne”, 2006, t. 16, s. 39-47.

Szczygłowska Lidia, Zarządzanie niematerialnymi zasobami organizacyjnymi w bibliotece. W: Wojciechowska Maja (red.), Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy, Warszawa, 2016, s. 9-32.

Wojciechowska Maja, Kształtowanie kapitału społecznego - ujęcie z perspektywy bibliotekoznawczej, Warszawa, 2019.

Wojciechowska Maja, Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek, Gdańsk, 2014.

Wojciechowska Maja [et al.], Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie, Warszawa, 2019.

Downloads

Opublikowane

2019-12-18

Jak cytować

Wojciechowska, M. (2019). Kapitał intelektualny bibliotek – czy można go mierzyć?. Biblioteka I Edukacja, (16), 137–141. Pobrano z https://bg.up.krakow.pl/bie/index.php/bie/article/view/260