"Biblioteka – Twój czas, Twoje miejsce" – sprawozdanie z 8 Forum Młodych Bibliotekarzy

Autor

  • Bartłomiej Duda Biblioteka Główna, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  • Piotr Milc Biblioteka Główna, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Bibliografia

Campus Europae. In Politechnika Łódzka [online], 2013 [dostęp: 2013-11-27]. Dostępny w World Wide Web: http://erasmus.p.lodz.pl/inne-programy/60-campus-europae.

Comenius [online], 2013 [dostęp: 2013-11-27]. Dostępny w World Wide Web: http://www.comenius.org.pl/menu-glowne/o-programie.

eTwinning [online], 2013 [dostęp: 2013-11-27]. Dostępny w World Wide Web: http://www.etwinning.net/pl/pub/discover/what_is_etwinning.htm.

8. Forum Młodych Bibliotekarzy w Olsztynie – warsztaty edukacyjne [online], 2013 [dostęp: 2013-11-27]. Dostępny w World Wide Web: http://www.sbp.pl/fmb/informacje.

Program Rozwoju Bibliotek. In Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego [online], 2013 [dostęp: 2013-11-27]. Dostępny w World Wide Web: http://frsi.org.pl/program-rozwoju-bibliotek/.

WEWelcomEurope.com [online], 2013 [dostęp: 2013-11-27]. Dostępny w World Wide Web: http://www.welcomeurope.com/european-funds/erasmus-813+713.html.

Downloads

Opublikowane

2013-12-01

Jak cytować

Duda, B., & Milc, P. (2013). "Biblioteka – Twój czas, Twoje miejsce" – sprawozdanie z 8 Forum Młodych Bibliotekarzy. Biblioteka I Edukacja, (4), 93–100. Pobrano z https://bg.up.krakow.pl/bie/index.php/bie/article/view/58

Numer

Dział

Wydarzenia

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>