"Prace Monograficzne" - seria wydawnicza Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w latach 1963-2012

Autor

  • Katarzyna Mól Biblioteka Główna, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Słowa kluczowe:

wydawnictwo akademickie, monografie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,

Abstrakt

Prace Monograficzne Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie publikowane są od 1963 roku. Periodyk szybko stał się, obok “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, jednym z najważniejszych wydawnictw Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Artykuł prezentuje charakterystykę Prac Monograficznych, w tym wielkość, treść, opis dodatkowych numerów, układ strony i projekt graficzny. Głównym celem Prac Monograficznych jest prezentacja prac naukowych z różnych dziedzin, napisanych przez polskich autorów, przede wszystkim z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ale także przez autorów z innych ośrodków badawczych.

 

 

 

Downloads

Opublikowane

2014-06-17

Jak cytować

Mól, K. (2014). "Prace Monograficzne" - seria wydawnicza Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w latach 1963-2012. Biblioteka I Edukacja, (5), 83–90. Pobrano z https://bg.up.krakow.pl/bie/index.php/bie/article/view/72