Program publikowania otwartego Cambridge University Press

Biblioteka Główna uprzejmie informuje, że Uniwersytet Pedagogiczny przystąpił do programu publikowania otwartego Cambridge University Press, który przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucji, będącej członkiem konsorcjum CUP. Program obejmuje 376 otwartych i hybrydowych czasopism CUP, ale autor z danej więcej…

Dostęp do baz danych, e-booków i e-czasopism z komputerów domowych

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprasza do korzystania z licencjonowanych baz danych, czasopism elektronicznych i e-booków z komputerów domowych. Pracownicy, doktoranci, studenci Uniwersytetu Pedagogicznego: należy wejść na platformę PulseSecure pod adresem: https://secure.up.krakow.pl w oknie logowania należy wybrać [Bazę UP] więcej…