Czasopisma wydawane w UKEN

l.p. E-ISSN ISSN Tytuł Punktacja wg listy z 1.12.2021 r.
1 2300-3057 2081-1861 Annales Universitatis   Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibiothecarum Scientiam Pertinentia 70
2 2450-3487 2083-7267 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia 40
3 2450-5013 2082-0909 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia 40
4 2450-341X 2080-9751 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Didacticam Mathematicae Partinentia 40
5 2299-2111 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Anglica brak na liście
6 2081-3325 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Arte et Educatione 20
7 2391-4432 2083-7275 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Cultura 40
8 2082-0917 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Securitate et Educatione Civili brak na liście
9 2449-9056 2084-5456 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 20
10 2300-5831 2081-1853 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Historicolitteraria 70
11 2083-1765 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Linguistica 70
12 2083-7283 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Logopaedica brak na liście
13 2300-133X 2081-545X Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Mathematica 20
14 2392-3210 2299-2103 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Paedagogica brak na liście
15 2449-7401 2353-4583 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Poetica 40
16 2081-3333 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica 40
17 2450-1271 2084-5596 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica brak na liście
18 1689-9911 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica 20
19 2449-688X 2081-6642 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Sociologica brak na liście
20 2081-5468 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Technica brak na liście
21 2082-0925 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Institutionem et Educationem Pertinentia brak na liście
22 2545-0999 2543-8832 Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis Studia Naturae 20
23 2084-1043 2084-1043 Argument: Biannual Philosophical Journal 70
24 2450-0232 Biblioteka Gerontologii Społecznej Exlibris 20
25 2299-565X Biblioteka i Edukacja brak na liście
26 2300-2689 Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej brak na liście
27 2048-7878 Current Issues of  Tourism Research brak na liście
28 1895-2763 Debata Edukacyjna brak na liście
29 2543-6104 Homo et Societas. Wokół Pracy Socjalnej 20
30 2544-0179 2353-4745 Labor et Educatio 20
31 2450-5072 Neurolingwistyka Praktyczna brak na liście
32 2353-7159 2353-7140 Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna brak na liście
33 2450-3169 Prace Koła Matematyków Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie brak na liście
34 2449-903X 2080-1653 Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 40
35 2353-3927 2300-3928 Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie brak na liście
36 2449-9048 2083-3296 Przedsiębiorczość – Edukacja 40
37 2451-0068 2450-4475 Res Gestae 20
38 2449-7800 2449-7797 Rocznik Administracji Publicznej 20
39 2084-8552 1509-1074 Rocznik Historii Prasy Polskiej 70
40 0079-3418 Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych brak na liście
41 2261-3455 1774-7988 Synergies Pologne 40
42 2449-8815 2300-6463 Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalnej brak na liście

Aktualności: