Biblioteka bez barier

Usługi dla osób niepełnosprawnych

Wszystkie agendy Biblioteki oznakowane są identyfikatorami w języku Braille’a, które znajdują się również na terenie całego Uniwersytetu Pedagogicznego.

Biblioteka posiada w swoich zbiorach pokaźną kolekcję audiobooków, które wypożycza do domu.

W Bibliotece Głównej odbywają się staże zawodowe bibliotekarzy niepełnosprawnych. W naszej bibliotece zatrudnieni są również bibliotekarze niepełnosprawni.

Osoby niesłyszące i niedosłyszące mogą poprosić o pomoc pracowników Biblioteki.

W stopniu podstawowym językiem migowym (SJM) posługuje się:

Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą dostać się na teren Biblioteki korzystając z podjazdu dla wózków inwalidzkich znajdującego się przy bocznym wejściu do Uczelni od strony ulicy M. Smoluchowskiego. Wszystkie drzwi posiadają odpowiednią szerokość umożliwiającą dostęp do pomieszczeń osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Nie posiadają również progów, co jest dodatkowym ułatwieniem. Pomieszczenia Czytelni Czasopism znajdują się w przyziemiu na poziomie -1. Na ten poziom dociera winda kursująca między wszystkimi piętrami budynku Uczelni.

Stoliki znajdujące się we wszystkich agendach biblioteki posiadają odpowiednią wysokość umożliwiającą komfort pracy osobom poruszającym się na wózkach.


Aktualności: