Bazy danych i e-czasopisma


Przedstawiamy bazy danych i e-czasopisma (w układzie alfabetycznym), których dostęp jest realizowany w ramach udziału naszej Uczelni w konsorcjach. Z wymienionych poniżej źródeł informacji można korzystać (z wyjątkiem jednej pozycji) na wszystkich komputerach sieci uczelnianej.

Dostęp do elektronicznych źródeł informacji można podzielić według dwóch kryteriów: ogólnodostępne w sieci oraz z ograniczonym dostępem. Do wszystkich prezentowanych przez nas e-źródeł możliwy jest dostęp na terenie Biblioteki Głównej UKEN, z komputerów sieci uczelnianej (terminale na terenie budynków UKEN, w pracowniach i domach studenckich, urządzenia połączone z uczelnianą siecią WiFi). E-źródła prezentowane w zakładce Bazy danych i e-czasopisma przy dostępie z innych komputerów niż uczelniane, wymagają logowania. Pozostałe źródła są ogólnodostępne w sieci.

Aby uzyskać dostęp do e-źródeł z komputerów domowych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej należy zainstalować na swoim komputerze, tablecie lub telefonie oprogramowanie do usługi VPN według podanych wskazówek.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: oininfo@up.krakow.pl

Zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi dotyczącymi korzystania z czasopism elektronicznych zabrania się drukowania i kopiowania całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowo-dydaktycznej. Zabronione jest również wykorzystanie skopiowanych materiałów do celów komercyjnych. Naruszenie warunków dostępu może spowodować odłączenie bazy przez dystrybutora.

E-czasopisma

The Astronomical Journal
Jedno z najważniejszych i najstarszych międzynarodowych czasopism dotyczących astronomii. Publikuje głównie wyniki badań naukowych szczególnie tych pochodzących z obserwacji astronomicznych.
Journal for Research in Mathematics Education
Czasopismo poświęcone zagadnieniom uczenia się i nauczania matematyki wydawane przez National Council of Teachers of Mathematics (NCTM).
Nature
Czasopismo naukowe, które opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz (rzadziej) ścisłych i ekonomicznych. Dostęp w sieci uczelnianej do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych.
Publication of the Astronomical Society of the Pacific
Magazyn naukowy publikujący wyniki badań astronomicznych, recenzje prac naukowych, referaty oraz streszczenia prac doktorskich.
Science
Recenzowane czasopismo naukowe zawierające informacje dotyczące nauki, opinie na temat polityki naukowej oraz innych zagadnień dotyczących nauki i technologii. W sieci uczelnianej oferujemy dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997r.

 

Bazy danych

Cambridge University Press – wielodziedzinowa baza treści akademickich publikowanych przez Cambridge University Press. Z ponad 1,8 miliona artykułów w czasopismach i ponad 46 000 książek, Cambridge Core jest głównym miejscem badań akademickich.

dostęp tylko do artykułów wykupionych w ramach wcześniejszej subskrypcji

EBSCO – konsorcjum wielodziedzinowych baz tematycznych, m.in. z zakresu edukacji, rolnictwa, gospodarki, ekonomii, nauk medycznych itp.

link do wyszukiwania bezpośrednio we wszystkich bazach

Academic Search Ultimate EBSCO: Academic Search Ultimate – wielodziedzinowa pełnotekstowa baza publikacji naukowych. Zawiera tysiące pełnych tekstów czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej w niespotykanym do tej pory zasięgu globalnym.

zakres tematyczny: wielodziedzinowa

EBSCO: Agricola – zawartość bazy sięga roku 1970 i obejmuje ponad 4,6 mln cytowań z czasopism, monografii, rozpraw, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych oraz raportów technicznych.

zakres tematyczny: rolnictwo, leśnictwo, technologia żywności

EBSCO: AHFS Consumer Medication Information – zawiera informacje na temat zastosowania, dawkowania leków. Stworzona przez American Society of Health-System Pharmacists na potrzeby studentów kierunków medycznych, a także lekarzy czy pacjentów poszukujących informacji na temat konkretnego leku.

zakres tematyczny: farmakologia

Business Source Ultimate EBSCO: Business Source Ultimate – baza danych obejmująca raporty ekonomiczne, analizy SWOT i publikacje z czasopism pełnotekstowych.

zakres tematyczny: finanse, ekonomia, marketing, zarządzanie, rachunkowość

EBSCO: ERIC (Educational Resource Information Center) – zawiera ponad milion abstraktów oraz odsyłacze do wybranych pełnotekstowych dokumentów (artykułów z czasopism, książek, raportów) sięgających roku 1966.

zakres tematyczny: edukacja, nauki społeczne, szkolnictwo

EBSCO: European Views of Americas (1493-1750) – bibliograficzna baza danych opracowana przez EBSCO we współpracy z John Carter Brown Library na podstawie kolekcji “European Americana: A Chronological Guide to Works Printed in Europe Relating to the Americas, 1493-1750. Baza powstała z myślą o osobach zainteresowanych dostępem do tekstów poświęconych Ameryce pisanych przez Europejczyków w latach 1493-1750.

zakres tematyczny: historia europejskich odkryć na terenie Ameryki, opisy rdzennych mieszkańców, klęsk żywiołowych, chorób i niewolnictwa w Ameryce od XV do XVIII wieku

EBSCO: GreenFILE – baza zawiera informacje z obszernych badań dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko. Obejmuje opisy bibliograficzne i wybrane pełne teksty publikacji naukowych, rządowych i popularnonaukowych.

zakres tematyczny: ochrona środowiska, globalne ocieplenie, inżynieria przyjazna środowisku, zrównoważona gospodarka, energie odnawialne

EBSCO: Health Source – Consumer Edition – obejmuje pełne tekst z blisko setki czasopism, informatorów, i raportów organizacji badających tematy zdrowotne.

zakres tematyczny: nauki medyczne, nauki o żywności i żywieniu, zdrowie i opieka nad dziećmi, medycyna sportowa

EBSCO: Health Source – Nursing/Academic Edition – baza zawiera około 550 pełnotekstowych czasopism, a także abstrakty i cytowania z blisko 800 czasopism specjalistycznych.

zakres tematyczny: nauki medyczne, szczególnie pielęgniarstwo

EBSCO: Library, Information Science Technology Abstract (LISTA) – baza indeksuje ponad 500 głównych czasopism branżowych. Ponadto zawiera książki i ich fragmenty, raporty dotyczące badań i sprawozdania.

zakres tematyczny: bibliotekoznawstwo, bibliotekarstwo, informacja naukowa, bibliometria, zarządzanie informacją

EBSCO: MasterFILE Premier – multidyscyplinarna baza danych, zaprojektowana dla bibliotek publicznych. Udostępnia pełny tekst niemal 1700 publikacji popularnonaukowych, których zakres chronologiczny sięga 1975 r.

zakres tematyczny: wielodziedzinowa

EBSCO: Medline – baza stworzona przez Natonal Library of Medicine. Rejestruje opisy artykułów z czasopism specjalistycznych.

zakres tematyczny: medycyna, pielęgniarstwo, stomatologia, weterynaria, system opieki zdrowotnej, nauki przedkliniczne

EBSCO: Newspaper Source – baza zawiera pełnotekstowe wersje 45 amerykańskich i innych zaganicznych gazet (m.in. USA Today, The Washington Post, The Times), wybrane pełne teksty wiodących tytułów prasowych świata (m.in. The Boston Globe, The Miami Herald), a także pełne transkrypcje wiadomości telewizyjnych i radiowych CBS News i Fox News.

zakres tematyczny: wielodziedzinowa

EBSCO: Nursing Reference Center Plus – wszechstronne narzędzie dla pielęgniarek i specjalistów opieki medycznej, zapewniające dostęp do istotnych informacji klinicznych. Baza oferuje dostęp do najlepszych i najbardziej aktualnych dowodów naukowych z badań klinicznych, zawartych w tysiącach pełnotekstowych dokumentów. Baza udostępnia szczegółowe informacje o chorobach i dolegliwościach, teksty edukacyjne przeznaczone dla pacjentów oraz informacje o lekach, dane laboratoryjne i diagnostyczne, przewodniki po najlepszych praktykach i inne źródła, publikowane przez najważniejszych wydawców. Tematyka bazy obejmuje między innymi choroby i dolegliwości, informacje o lekach, edukację pacjenta, pomoce w praktyce, kształcenie ustawiczne i inne.

zakres tematyczny: nauki medyczne i o zdrowiu

EBSCO: Regional Business News – baza danych zawiera pełnotekstowe materiały regionalnych publikacji biznesowych (zarówno specjalistycznych jak i publikacji codziennych) z terenu Stanów Zjednoczonych Ameryki.

zakers tematyczy: biznes, ekonomia, gospodarka

EBSCO: Teacher Reference Center – zawiera indeksy i abstrakty z ponad 280 periodyków. 96% czasopism zawartych w bazie to tytułu recenzowane naukowo.

zakres tematyczny: system edukacji, kształcenie ustawiczne, nauczanie języków, standardy oceniania, administracja szkolna

JSTOR Essential- JSTOR to wielodziedzinowa pełnotekstowa baza reprezentująca różne dyscypliny akademickie. W ramach konsorcjum JSTOR dla użytkowników Uniwersytetu Pedagogicznego został wykupiony dostęp do JSTOR Essential Collection (zawiera kolekcje AS I, II, III, IV oraz VII) z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

zakres tematyczny: nauki humanistyczne i społeczne

MediaPress – baza firmy MediaPress zawiera informacje prasowe o naszej uczelni. Baza dostępna jest wyłącznie na komputerach Oddziału Informacji Naukowej (p. 71).

zakres tematyczny: informacje o Uniwersytetcie Pedagogicznym zamieszczane w prasie i innych mediach (TV, radio, Internet)

ProQuest Central – konsorcjum baz rejestrujące blisko 13 000 tytułów czasopism naukowych i publikacji zwartych

zakres tematyczny: edukacja, ekonomia, historia, literatura powszechna, politologia, prawo, socjologia, sztuka, technika

ProQuest Dissertations and Theses A&I – rejestruje ponad 3 miliony abstraktów i pełnych tekstów prac magisterskich i doktorskich opublikowanych od 1861 roku

zakres tematyczny: wielodziedzinowa

Science Direct (Elsevier) – zawiera elektroniczne wersje ponad 1780 tytułów bieżących oraz archiwa 350 tytułów czasopism naukowych wydawanych przez Elsevier Science, w tym pełne teksty artykułów wraz z grafiką, spisy treści, dane bibliograficzne i abstrakty.

zakres tematyczny: chemia i inżynieria chemiczna, fizyka i astronomia, matematyka, informatyka, ekonomia, biznes i zarządzanie, technika oraz nauki przyrodnicze i medyczne

Scopus – interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań. Baza obejmuje ponad 19 500 tytułów publikacji, w większości recenzowanych czasopism (z których ponad 1 800 dostępnych jest w systemie Open Access). Baza zawiera ponad 46 milionów rekordów bibliograficznych, w większości opatrzonych abstraktami. Rejestrowane są także patenty, materiały konferencyjne, naukowe strony www.

zakres tematyczny: nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki o Ziemi, nauki społeczne i ekonomiczne

Springer – kolekcja liczy obecnie m.in. około dwóch tysięcy tytułów czasopism zarówno bieżących jak i archiwalnych, wydawanych przez Springer Verlag. W bazie znajduje się również blisko 10 tysięcy książek udostępnionych w całości lub we fragmentach.

zakres tematyczny: wielodziedzinowa

Taylor & Francis Group – kolekcja licząca ponad 2000 recenzowanych czasopism publikowanych przez trzy czołowe wydawnictwa światowe: Taylor & Francis, Psychology Press, oraz Routledge. Publikacje te obejmują tematycznie wszystkie dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, przyrodniczych, matematycznych, inżynieryjnych oraz technicznych.

zakres temtyczny: wielodziedzinowa

Web of Science – rejestruje dane bibliograficzne, abstrakty oraz cytowania publikacji z ponad 5 tysięcy czasopism naukowych, opublikowanych od roku 1945 do współczesności. Gromadzi bazy cytowań Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Science Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI), Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (CPCI-SSH) i Conference Proceedings Citation Index (CPCI) oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Report (JCR) oraz Essential Science Indicators (ESI).

zakres tematyczny: nauki społeczne i humanstyczny, nauki przyrodniczo-techniczne, sztuka

Wiley&Blackwell – rejestruje pełne teksty blisko 1,5 tysiąca tytułów czasopism z listy “Full Collection” wraz z ich archiwami od roku 1997.

zakres tematyczny: biologia, biznes i ekonomia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, edukacja, filozofia, politologia, rolnictwo, sztuki piękne, weterynaria

Bazy danych w dostępie testowym

Duke University Press – jest to obszerna interdyscyplinarna baza danych. Oferuje dostęp do 57 czasopism, będący jednym  z najbardziej prestiżowych, niezależnych zbiorów czasopism akademickich na świecie.

Dostęp testowy do 11 maja 2024 r.


Aktualności: