Wskazówki dla zgłaszających publikacje


Szanowni Państwo,

Opisy do bazy Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów wprowadzane są wyłącznie z autopsji.

Prosimy o zgłaszanie publikacji drogą emailową.

Ze względu na wymogi PBN i przygotowywanie opisów do ankiety parametrycznej,
kiedy zgłaszają Państwo autorstwo/redakcję monografii, lub rozdział w monografii
prosimy o składanie oryginałów książek
(lub przesyłanie plików pdf zawierających pełną wersję publikacji, wraz ze stroną redakcyjną i spisem treści)!

Przypominamy, że rejestrujemy publikacje wydane od roku, w którym pracownik został zatrudniony na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Doktoranci zobowiązani są do przekazania do bazy swoich dotychczasowych publikacji, które ukazały się od stycznia 2013 roku.

Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej odpowiedzialni za wprowadzanie publikacji do bazy Bibliografii Publikacji… – według zadeklarowanej dyscypliny Pracownika lub Doktoranta.

dyscyplina osoba koordynująca w OIN adres e-mail
 • Astronomia
 • Automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • Informatyka
 • Inżynieria materiałowa
 • Matematyka
 • Nauki fizyczne
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Inni pozostali
mgr Marzena Błach marzena.blach@up.krakow.pl
 • Historia
 • Językoznawstwo
mgr Bartłomiej Duda bartlomiej.duda@up.krakow.pl
 • Ekonomia i finanse
 • Nauki o bezpieczeństwie
 • Nauki o polityce i administracji
 • Psychologia
mgr Agnieszka Folga agnieszka.folga@up.krakow.pl
 • Nauki prawne
 • Pedagogika
mgr Joanna Kołakowska joanna.kolakowska@up.krakow.pl
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
  i gospodarka przestrzenna
 • Nauki biologiczne
 • Nauki chemiczne
 • Nauki o kulturze fizycznej
 • Nauki o zarządzaniu i jakości
 • Nauki o zdrowiu
 • Nauki o Ziemi i środowisku
 • Sztuki muzyczne
 • Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
mgr Piotr Milc piotr.milc@up.krakow.pl
 • Filozofia
 • Literaturoznawstwo
 • Nauki o sztuce
 • Nauki socjologiczne
dr Elżbieta Twardy elzbieta.twardy@up.krakow.pl

Lista najczęściej pojawiających się pytań:

Jak i gdzie zarejestrować publikację w Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów UP?
Aby zarejestrować pracę w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników i Doktorantów UP, oryginał lub kserokopię publikacji należy dostarczyć do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UP. Oryginał/kserokopia publikacji jest zwracana po opracowaniu w bazie.

Jak zgłosić do Bibliografii publikację, która występuje wyłącznie w wersji elektronicznej?
W przypadku publikacji, które są dostępne wyłącznie w postaci elektronicznej do zgłoszenia wystarczy nadesłanie e-maila do osoby wprowadzającej zawierającego link do publikacji lub załącznik z pełnym tekstem.

Jakie materiały są rejestrowane w Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów UP?
Zgodnie z Decyzją Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 15 października 2015 roku do bazy bibliografii Publikacji wprowadzane są wszystkie typy prac naukowych i popularnonaukowych (książki, fragmenty książek, monografie, inna twórczość literacka, skrypty, podręczniki, artykuły z czasopism, referaty pokonferencyjne, zgłoszenia patentowe, normy, mapy, atlasy, raporty, sprawozdania itd.), których autorami lub współautorami są Pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego (osoby zatrudnione na pełny etat, dla których Uniwersytet Pedagogiczny jest pierwszym miejscem zatrudnienia) wydanych na papierze, na nośnikach elektronicznych, a także dostępnych w Internecie.

Dlaczego nie wszystkie publikacje w Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów UP są widoczne w bazie Bibliografii Publikacji?
Elektroniczna wersja Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów UP rejestruje prace od 2001 roku. Publikacje wydane wcześniej znajdują się w drukowanej wersji Bibliografii (tomy 1-7). Wydania papierowe dostępne są w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej. Można je również przejrzeć, w wersji zdigitalizowanej, w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej.

Czyje publikacje mogą być zarejestrowane w Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów UP?
W Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów UP rejestrowane są publikacje naukowe i popularnonaukowe wszystkich pracowników WSP/AP/UP oraz pracowników emerytowanych i rencistów. W niniejszej Bibliografii rejestrowane są publikacje wydane najwcześniej w roku, w którym dana osoba została zatrudniona na naszej Uczelni.

Gdzie sprawdzić liczbę punktów MNiSW dla publikacji zarejestrowanych w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników i Doktorantów UP?
Punkty dla tytułów czasopism należy sprawdzić na wykazach tytułów czasopism sporządzanych przez MNiSW. Wykazy te zamieszczone są na stronie internetowej Biblioteki Głównej w zakładce „Dla pracownika”. Można też skorzystać z wyszukiwarek czasopism naukowych . Pozostałe typy publikacji (monografia, rozdział w monografii, publikacja materiałów konferencyjnych) punktowane są zgodnie z Rozporządzenie MNiSW z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
Ewentualne pytania w sprawie punktacji MNiSW prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej.

Skąd mogę wiedzieć jaka jest objętość w arkuszach wydawniczych mojej publikacji?
Objętość w arkuszach liczona jest według zasady: 1 arkusz wydawniczy to 40 000 znaków (licząc ze spacjami), lub 700 wersów poezji, lub 3000 cm2 powierzchni ilustracji, zapisu nutowego, wzorów matematycznych lub chemicznych, itp. Ilość znaków można obliczyć samodzielnie (np. korzystając ze statystyk w komputerowych edytorach tekstu) lub skontaktować się w tej sprawie z wydawcą.


Aktualności: