Wskazówki dla zgłaszających publikacje


Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej odpowiedzialni za wprowadzanie publikacji do bazy Bibliografii Publikacji… – według zadeklarowanej dyscypliny Pracownika lub Doktoranta.

 

dyscyplina osoba koordynująca w OIN formularz do zgłoszenia
 • Historia
 • Inżynieria materiałowa
 • Językoznawstwo
mgr Bartłomiej Duda

bartlomiej.duda@up.krakow.pl

zgłoś publikację
 • Ekonomia i finanse
 • Nauki o bezpieczeństwie
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Nauki o polityce i administracji
 • Psychologia
mgr Agnieszka Folga

agnieszka.folga@up.krakow.pl

zgłoś publikację
 • Nauki fizyczne
 • Nauki prawne
 • Pedagogika
mgr Joanna Kołakowska

joanna.kolakowska@up.krakow.pl

 • Geografia społeczno-ekonomiczna
  i gospodarka przestrzenna
 • Matematyka
 • Nauki biologiczne
 • Nauki o zarządzaniu i jakości
 • Nauki o Ziemi i środowisku
 • Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 • Pozostałe dyscypliny nieewaluowane
mgr Piotr Milc

piotr.milc@up.krakow.pl

zgłoś publikację
 • Filozofia
 • Informatyka techniczna i telekomunikacja
 • Literaturoznawstwo
 • Nauki o sztuce
 • Nauki socjologiczne
dr Elżbieta Twardy

elzbieta.twardy@up.krakow.pl

zgłoś publikację 

Przypominamy, że rejestrujemy publikacje wydane od roku, w którym pracownik został zatrudniony na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Doktoranci (starego trybu kształcenia) zobowiązani są do przekazania do bazy swoich dotychczasowych publikacji, które ukazały się od stycznia 2013 roku.

 


Aktualności: