Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku studiów magisterskich uzupełniających (SUM)

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Podstawą uzyskania zaliczenia będzie obecność na zajęciach z zakresu wyszukiwania informacji w katalogach bibliotecznych i bazach danych (ćwiczenie praktyczne)  oraz poprawne rozwiązanie testu na platformie Moodle.

Ćwiczenia praktyczne odbywać się będą na platformie Teams lub w Czytelni Głównej (w zależności od wyboru studenta) od 6 do 9 listopada 2023 r.

Test będzie dostępny na platformie Moodle od 6 do 26 listopada 2023 r. Mogą do niego przystąpić studenci, którzy odbyli zajęcia praktyczne.

Studenci mają możliwość zapisania się na zajęcia praktyczne, dokonania wyboru ich formy oraz terminu poprzez platformę Moodle od 20 października 2023 r.  Klucze dostępu można sprawdzić TUTAJProsimy o rozważny wybór terminu!

 

Szkolenia dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia  w Czytelni Głównej będą prowadzone w terminach:

7.11.2023 r. (wtorek), 8.11.2023 r. (środa),  9.11.2023 r. (czwartek) w  godzinach:

 • 8:30 – 9.15
 • 9:30 – 10.15
 • 10:30 – 11.15
 • 11:30 – 12.15
 • 12:30 – 13.15
 • 13:30 – 14.15
 • 14:30 – 15.15
 • 15:30 – 16.15
 • 16:30 – 17.15
 • 17:30 – 18:15

Szkolenia dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia  na Platformie Teams będą prowadzone 6.11.2023 r. (poniedziałek) w godzinach:

 • 8.30 – 9.15
 • 9.30 – 10.15
 • 10.30 – 11.15
 • 11.30 – 12.15
 • 12.30 – 13.15

 

Przepisanie zaliczenia:

Zaliczenia przepisujemy wyłącznie studentom, którzy uzyskali je na studiach drugiego stopnia na Uniwersytecie Pedagogicznym w roku akademickim 2019/2020 lub w kolejnych. Osoby spełniające powyższe warunki mogą zgłosić chęć przepisania zaliczenia za pomocą formularza, który zostanie udostępniony na stronie Biblioteki już wkrótce.

 

Studenci studiów II stopnia (magisterskich) uczestniczą w szkoleniu na podobnych zasadach jak studenci studiów pierwszego stopnia, jednak treści obu szkoleń są różne.  Kurs dla studentów studiów magisterskich uzupełniających koncentruje się na bazach danych (polskich i zagranicznych) pomocnych w tworzeniu zestawień bibliograficznych.

 


Aktualności: