Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku studiów magisterskich uzupełniających (SUM)

Studenci studiów II stopnia (magisterskich) uczestniczą w szkoleniu na podobnych zasadach jak studenci studiów pierwszego stopnia, jednak treści obu szkoleń są różne.  Kurs dla studentów studiów magisterskich uzupełniających koncentruje się na bazach danych (polskich i zagranicznych) pomocnych w tworzeniu zestawień bibliograficznych.

Szkolenie składa się z dwóch elementów:

  • prezentacji strategii wyszukiwawczych w bazach bibliograficznych (pełnotekstowych i abstraktowych) w ramach spotkania na MS Teams oraz
  • testu dostępnego na platformie Moodle.

 

Aby zrealizować kurs biblioteczny, należy:

  1. Dodać się do właściwej grupy (kierunku) na platformie Moodle, wpisując odpowiedni klucz dostępu. Można je sprawdzić TUTAJ.
  2. Za pomocą platformy Moodle zapisać się na wybrany przez siebie termin szkolenia praktycznego, prowadzonego na MS Teams (UWAGA! Prosimy o rozważne wybieranie terminów.).
  3. Wziąć udział w spotkaniu na MS Teams.
  4. Zapoznać z się z “Lekcją biblioteczną” udostępnioną na Moodlach.
  5. Rozwiązać test na platformie Moodle w wyznaczonym terminie.

Przystąpienie do testu jest możliwe dopiero po odbyciu szkolenia na MS Teams.

Termin zapisów: od 24 października 2022 r.

Test będzie dostępny: od 7 do 20 listopada 2022 r.

Przepisanie szkolenia jest możliwe dla osób, które wykonały kurs dla studentów st. II stopnia na naszej Uczelni w roku ak. 2019/2020 lub w kolejnych. Nie przepisujemy zaliczeń ze studiów licencjackich na magisterskie. Chęć przepisania zaliczenia można zgłosić za pomocą elektronicznego FORMULARZA.


Aktualności: