Lex Internetowy System Prawny


W Czytelni Czasopism Biblioteki Głównej oferujemy darmowy dostęp do bazy prawniczej Lex zawierającej przepisy prawne, orzecznictwo, komentarze, wzory pism i umów.

Wśród dokumentów autorskich w bazie znaleźć można:

 • tezy z piśmiennictwa, czyli zbiór cytatów z polskich i zagranicznych publikacji prawniczych, pochodzących z czasopism takich jak: Europejski przegląd sądowy, Finanse Komunalne, Glosa, Krajowa Rada Sądownictwa , Państwo i Prawo, Przegląd Podatkowy, Przegląd Prawa Handlowego, Samorząd Terytorialny, Przegląd Prawa Europejskiego, Common Market Law Review,
 • autorskie wzory pism i umów przygotowane przez prawników specjalistów na zamówienie Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX.

Baza Lex oferuje również dostęp do dokumentów źródłowych:

 • komplet metryk i skanów aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim od 1918 r.,
 • ujednolicone teksty aktów prawnych z Dziennika Ustaw (wszystkich od 1918 r.) i Monitora Polskiego (wybranych tekstów za lata 1918-1939 i wszystkich od 1945 r.),
 • metryki i ujednolicone teksty aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych (lista publikatorów),
 • komplet metryk aktów prawnych opublikowanych w 16 Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych od 1999 r.,
 • wybór tekstów aktów korporacyjnych i pomników prawa polskiego,
 • projekty ustaw wraz z uzasadnieniami (komplet projektów stanowiących przedmiot prac Sejmu od III kadencji),
 • orzeczenia sądowe:
  • publikowane w zbiorach urzędowych: OSNP, OSNC, OSNKW, ONSA, ONSAiWSA, OTK (od 2002 r. dwie serie: “A” i “B”),
  • publikowane w zbiorach nieurzędowych min.: Biuletyn Skarbowy, Monitor Podatkowy, Monitor Prawniczy, OSA, OSP, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, Wokanda,
  • pochodzące z baz orzeczeń sądów dostępnych na stronach internetowych,
  • publikowane w formie tradycyjnej pisma urzędowe (ministerstw, organów centralnych i innych podmiotów administracji publicznej),
 • urzędowe wzory pism pochodzące z dzienników urzędowych,
 • zestawienia, czyli dokumenty zawierające zestawienia danych z aktów prawnych,
 • dane teleadresowe sądów, urzędów i innych instytucji działających na terenie RP.

Korzystając z dostępu w Bibliotece Głównej UP można mieć dostęp do pakietów:

 • Prawo Europejskie
 • Czasopisma Premium
 • Navigator Postępowanie Karne
 • Navigator Prawo Pracy
 • System Prawa Karnego Procesowego
 • System Prawa Pracy
 • System Prawa Procesowego Cywilnego
 • Akademia Premium
 • Navigator Prawo Cywilne i Handlowe
 • Alert Koronawirus.

Z Systemu Informacji Prawnej Lex  mogą korzystać wszyscy Czytelnicy Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Baza udostępniana jest w Czytelni Czasopism (pok. B1PA).


Aktualności: