Zapisy do Biblioteki


Zapisać się do Biblioteki Głównej UKEN można osobiście w Wypożyczalni w godzinach jej urzędowania:

 • poniedziałek: 9:00-15:00
 • wtorek – piątek: 9:00-19:00
 • sobota: 9:00-15:00.

Założenie konta po raz pierwszy jest możliwe także za pomocą formularza zapisu:

Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych poprzez wypożyczanie na zewnątrz posiadają:

 • pracownicy, emerytowani pracownicy, studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku UKEN w Krakowie,
 • studenci, doktoranci i pracownicy naukowi innych uczelni Krakowa,
 • nauczyciele i pracownicy placówek naukowych i kulturalnych Krakowa oraz gmin bezpośrednio przylegających do powiatu krakowskiego (Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Proszowice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Zabierzów, Zielonki).
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu Krakowa (za potwierdzeniem rodzica lub opiekuna prawnego),
 • osoby, które uzyskały zgodę Dyrektora BG na korzystanie ze zbiorów lub wpłaciły kaucję biblioteczną,
 • biblioteki w drodze wypożyczeń międzybibliotecznych.

Do korzystania ze zbiorów Biblioteki (na miejscu oraz z Wypożyczalni) uprawnia karta biblioteczna ważna przez 1 rok akademicki. Warunkiem zapisu do biblioteki jest okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości oraz dokumentów wymaganych w zależności od kategorii użytkownika:

 • pracownicy UKEN – elektroniczna legitymacja pracownicza (ELP),
 • studenci UKEN – elektroniczna legitymacja studencka (ELS),
 • studenci i doktoranci innych uczelni Krakowa – ELS (ważna na dany rok akademicki),
 • pracownicy naukowi szkół wyższych i instytucji naukowych z terenu Krakowa – legitymacja służbowa, ewentualnie inny dokument stwierdzający status pracownika naukowego,
 • pracownicy instytucji oświatowych, naukowych i kulturalnych z terenu Krakowa i gmin ościennych – pisemne zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub zaświadczenie na formularzu wydanym przez Bibliotekę Główną (formularz do wydruku w formacie PDF),
 • uczniowie krakowskich szkół ponadgimnazjalnych – oświadczenie wypełnione przez opiekunów prawnych,
 • osoby, które uzyskały prawo do korzystania ze zbiorów za zgodą Dyrektora BG – wpłata stosownej kaucji (100 zł za jeden egzemplarz), po kontakcie z Oddziałem Udostępniania BG.

Zapis do biblioteki dla studentów oraz pracowników posiadających elektroniczną legitymację studencką (ELS)/pracowniczą z kodem kreskowym jest bezpłatny.
Dla pozostałych Czytelników jednorazowy koszt wydruku karty bibliotecznej lub czytelnianej wynosi 5 zł.

Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom. Zagubienie karty bibliotecznej oraz wszelkie zmiany danych personalnych należy bezzwłocznie zgłosić w Wypożyczalni.
Do czasu powiadomienia o zagubieniu karty jej właściciel odpowiada za stan swojego konta.

Zobacz materiał wideo:
Zapisy


Aktualności: