Zapisy do Biblioteki


Zapisać się do Biblioteki Głównej UP można osobiście w Wypożyczalni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-19:00 oraz w soboty od 9:00-15:00.

Założenie konta po raz pierwszy jest także możliwe za pomocą formularza zapisu:

Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych poprzez wypożyczanie na zewnątrz posiadają:

 • pracownicy, emerytowani pracownicy, studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
 • studenci, doktoranci i pracownicy naukowi innych uczelni Krakowa,
 • nauczyciele i pracownicy placówek naukowych i kulturalnych Krakowa i bezpośrednio przylegających gmin do powiatu krakowskiego (Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Proszowice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Zabierzów, Zielonki).
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu Krakowa (za potwierdzeniem rodzica lub opiekuna prawnego),
 • osoby, które uzyskały zgodę Dyrektora BG na korzystanie ze zbiorów lub wpłaciły kaucję biblioteczną,
 • biblioteki w drodze wypożyczeń międzybibliotecznych.

Do korzystania ze zbiorów Biblioteki na miejscu oraz z Wypożyczalni uprawnia karta biblioteczna ważna przez 1 rok akademicki. Warunkiem zapisu do biblioteki jest okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości oraz dokumentów wymaganych w zależności od kategorii użytkownika:

 • pracownicy UP – elektroniczna legitymacja pracownicza (ELP),
 • studenci UP – elektroniczna legitymacja studencka (ELS),
 • studenci i doktoranci innych uczelni Krakowa – ELS (ważna na dany rok akademicki),
 • pracownicy naukowi szkół wyższych i instytucji naukowych z terenu Krakowa – legitymacja służbowa, ewentualnie inny dokument stwierdzający status pracownika naukowego,
 • pracownicy instytucji oświatowych, naukowych i kulturalnych z terenu Krakowa i gmin ościennych – pisemne zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub zaświadczenie na formularzu wydanym przez Bibliotekę Główną (formularz do wydruku w formacie PDF),
 • uczniowie krakowskich szkół ponadgimnazjalnych – oświadczenie wypełnione przez opiekunów prawnych,
 • osoby, które uzyskały prawo do korzystania ze zbiorów za zgodą Dyrektora BG – wpłata stosownej kaucji (100 zł za jeden egzemplarz), po kontakcie z Oddziałem Udostępniania BG.

Zapis do biblioteki dla studentów posiadających elektroniczną legitymację studencką (ELS) z kodem kreskowym jest bezpłatny.
Dla pozostałych Czytelników jednorazowy koszt wydruku karty bibliotecznej lub czytelnianej wynosi 5 zł.

Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom. Zagubienie karty bibliotecznej oraz wszelkie zmiany danych personalnych należy bezzwłocznie zgłosić w Wypożyczalni.
Do czasu powiadomienia o zagubieniu karty, jej właściciel odpowiada za stan swojego konta.

Zobacz materiał wideo:
Zapisy


Aktualności: