Edukator

Baza danych Edukator

Baza danych z zakresu m.in. pedagogiki, psychologii, socjologii, metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, edukacji, literaturoznawstwa, językoznawstwa, bibliotekoznawstwa, medioznawstwa i politologi. Tworzona jest w Oddziale Informacji Naukowej w oparciu o zbiory Biblioteki Głównej UP dostępne w Magazynie Głównym, Czytelni Głównej lub w Czytelni Czasopism. Baza powstała w 2001 r., jako kontynuacja prowadzonej od 1967 r. kartoteki zagadnieniowej (aktualnie dostępna w formie papierowej w p. 72).

Baza obejmuje opisy bibliograficzne:

  • książek,
  • fragmentów książek,
  • artykułów z czasopism,
  • recenzji książek,
  • recenzji w czasopiśmie.

Wejście do bazy Edukator

zobacz materiał wideo:


Aktualności: