Szkolenie dla studentów I roku studiów niestacjonarnych II stopnia (SUM)

Szkolenie biblioteczne dla studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia będzie realizowane wyłącznie w formie e-learningu.

Materiały szkoleniowe i test będą dostępne na platformie Moodle Uniwersytetu Pedagogicznego od 12 grudnia 2022 do 15 stycznia 2023 r.

Aby uzyskać dostęp do testu, należy dodać się do swojej grupy, wpisując odpowiedni klucz dostępu. Klucze dostępu można sprawdzić TUTAJ.

Przepisanie szkolenia jest możliwe dla osób, które wykonały kurs dla studentów st. II stopnia na naszej Uczelni w roku ak. 2019/2020 lub w kolejnych. Nie przepisujemy zaliczeń ze studiów licencjackich na magisterskie. Chęć przepisania zaliczenia można zgłosić za pomocą elektronicznego FORMULARZA.


Aktualności: