Rada Biblioteczna


Skład Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Pedagogicznego
na kadencję 2017-2020

 1. dr hab. prof. UP Michał Rogoż – prorektor ds. Nauki, przewodniczący Rady
 2. dr Stanisław Skórka – dyrektor Biblioteki Głównej UP
 3. dr Renata Zając – z-ca dyrektora Biblioteki Głównej UP
 4. dr hab. prof. UP Maria Ostasz – przedstawiciel nauk humanistycznych
 5. dr Kamila Ziółkowska-Weiss – przedstawiciel nauk społecznych
 6. dr Anna Chrzan – przedstawiciel nauk ścisłych i biologicznych
 7. dr Przemysław Paliwoda – przedstawiciel nauk o sztuce
 8. mgr Elżbieta Sionko – przedstawiciel Jednostek Ogólnouczelnianych
 9. mgr Bartłomiej Duda – przedstawiciel Biblioteki Głównej UP
 10. mgr Agnieszka Folga – przedstawiciel Bibliotekarzy Dyplomowanych
 11. mgr Anna Wróbel – przedstawiciel Bibliotek Dziedzinowych
 12. mgr Jakub Pieczara – przedstawiciel Samorządu Doktorantów
 13. Urszula Maciuga – przedstawiciel Samorządu Studentów
 14. Związek Zawodowy Pracowników UP
 15. mgr Helena Ples – przedstawiciel ZNP
 16. dr Marcin Kania – przedstawiciel NSZZ “Solidarność”

Sprawozdania z posiedzeń Rady Bibliotecznej:


Aktualności: