Rada Biblioteczna

Skład Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 1. dr hab. prof. UKEN Michał Rogoż – prorektor ds. Nauki, przewodniczący Rady
 2. mgr Jarosław Miszczyk – dyrektor Biblioteki Głównej UKEN
 3. dr Marcin Kania – z-ca dyrektora Biblioteki Głównej UKEN
 4. dr hab. prof. UKEN Urszula Kicińska – przedstawiciel Wydz. Nauk Humanistycznych
 5. dr Katarzyna Wojdyła – przedstawiciel Wydz. Sztuki
 6. dr hab. prof. UKEN Łukasz Binkowski – przedstawiciel Wydz. Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 7. dr hab. Remigiusz Kasprzycki – przedstawiciel Wydz. Nauk Społecznych
 8. prof. dr hab. Jerzy Rajman – przedstawiciel Szkoły Doktorskiej
 9. mgr Elżbieta Sionko – przedstawiciel Jednostek Ogólnouczelnianych
 10. dr Agnieszka Kowalska – przedstawiciel NSZZ “Solidarność”
 11. dr Aleksandra Bednarowska – przedstawiciel OZZ “Inicjatywa Pracownicza”
 12. mgr Justyna Buczyńska-Łaba – przedstawiciel Bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego
 13. mgr Bartłomiej Duda – przedstawiciel Biblioteki Głównej UKEN
 14. Jolanta Jonaszek – przedstawiciel Samorządu Studentów
 15. mgr Mirosław Słomski – przedstawiciel ZZP UKEN
 16. mgr Grzegorz Wajda – przedstawiciel ZNP UKEN


Aktualności: