Szkolenie dla I roku studiów stacjonarnych


Szkolenie dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia (dawniej: dziennych)

Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Składa się z dwóch elementów: części elektronicznej, którą studenci wykonują samodzielnie na platformie e-learningowej oraz ćwiczeń przeprowadzanych w formie on-line na Platformie Teams.

W roku akademickim 2021/2022 studenci mają możliwość wyboru formy szkolenia tj. w formie zdalnej lub stacjonarnej.

Szkolenia na Platformie Teams będą prowadzone w terminach: wtorek – czwartek (12 grup, od 8.30 do 18.25), piątek – (6 grup, od 8.30 do 13.25).

Szkolenia stacjonarne będą prowadzone w terminach: poniedziałek (10 grup, od 8.30 do 17.45).

Ćwiczenia na Platformie Teams będą realizowane w terminie od 13 października do 27 października 2021 r.
Każda osoba z I stopnia studiów stacjonarnych może zapisać się na zajęcia, wybierając dogodny dla siebie termin za pomocą Platformy Moodle w terminie od 1 do 10 października 2021 r. Po upływie tego terminu możliwość zapisu zostanie zablokowana.

Materiały na platformie elektronicznej oraz test sprawdzający wiedzę będą dostępne po ukończeniu szkolenia na Platformie Teams.  Będzie je można wykonać od 13 do 31 października 2021 r. Wpis ze szkolenia bibliotecznego jest wymagany do zaliczenia pierwszego semestru. Warunkiem jego otrzymania jest poprawne wykonanie testu oraz udział w szkoleniu na Platformie Teams.

Rozwiązanie testu możliwe będzie po zalogowaniu się do kursu na platformie e-learningowej.

Klucze dostępu do kursu.

Studia licencjackie

Wejście na platformę e-learningową: kurs dla studentów studiów licencjackich.

Przepisanie zaliczenia ze szkolenia bibliotecznego jest możliwe tylko w przypadku studentów st. I stopnia, którzy to szkolenie odbywali na naszej Uczelni w roku akademickim 2016/2017 i późniejszych. Pozostali studenci zobowiązani są do przystąpienia do szkolenia.

Studia magisterskie

Wejście na platformę e-learningowąkurs dla studentów studiów magisterskich.

W roku akademickim 2021/2022 studenci mają możliwość wyboru formy szkolenia tj. w formie zdalnej lub stacjonarnej.

Szkolenia na Platformie Teams będą prowadzone w terminach: wtorek – czwartek (12 grup, od 8.30 do 18.25), piątek – (6 grup, od 8.30 do 13.25).

Szkolenia stacjonarne będą prowadzone w terminach: poniedziałek (10 grup, od 8.30 do 17.45).

Studenci studiów II stopnia (magisterskich) uczestniczą w szkoleniu na podobnych zasadach jak studenci studiów pierwszego stopnia. Od  roku akademickiego 2019/2020 szkolenie dla studentów studiów magisterskich różni się w treści od szkolenia dla studiów licencjackich. Przepisanie szkolenia jest możliwe dla osób, które wykonały kurs na naszej Uczelni w 2019/2020 lub 2020/2021 roku.

Studenci studiów II stopnia (magisterskich) po zalogowaniu się na paltformie Moodle (za pomocą kluczy dostępu), uzyskają niezbędne informacje dotyczące szkolenia, które odbędzie się on-line na Platformie Teams. Zapisy na szkolenie: 18-29.10.2021 r.
ĆWICZENIA na Platformie Teams będą realizowane od 4 do 9 listopada 2021 r. Szkolenie w formie stacjonarnej odbędzie się 8 listopada 2021 r.
TEST na platformie Moodle będzie dla Państwa dostępny po odbyciu ćwiczeń na platformie Teams od 4 do 21 listopada 2021 r.

 


Aktualności: