Szkolenie dla I roku studiów stacjonarnych


Szkolenie dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia (dawniej: dziennych)

Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Składa się z dwóch elementów: części elektronicznej, którą studenci wykonują samodzielnie na platformie e-learningowej oraz ćwiczeń przeprowadzanych w formie on-line na Platformie Teams.

Wpis ze szkolenia bibliotecznego jest wymagany do zaliczenia pierwszego semestru. Warunkiem jego otrzymania jest poprawne wykonanie testu oraz udział w szkoleniu na Platformie Teams.

Rozwiązanie testu możliwe będzie po zalogowaniu się do kursu na platformie e-learningowej.

Klucze dostępu: klucze2022.

Studia licencjackie

Studia stacjonarne – I stopnia, jednolite magisterskie:
– zapisy: od 3 października 2022 r.
– test: 11.10-06.11.2022 r.

Poniedziałek – czwartek (12 grup, od 8.30 do 18.25).
Piątek – (6 grup, od 8.30 do 13.25).

ĆWICZENIA na Platformie Teams oraz Moodle będą realizowane od 11 października 2022 r.
Zapisy na szkolenie będą trwaly od 3 października 2022 r.

Każda osoba z I stopnia studiów stacjonarnych może zapisać się na zajęcia, wybierając dogodny dla siebie termin za pomocą Platformy Moodle od 3 października 2022 r..

Materiały na platformie elektronicznej oraz test sprawdzający wiedzę będą dostępne po ukończeniu szkolenia na Platformie Teams.  Będzie je można wykonać od 11 października 2022 r. do 6 listopada 2022 r.

Wejście na platformę e-learningową: kurs dla studentów studiów licencjackich.

Przepisanie zaliczenia ze szkolenia bibliotecznego jest możliwe tylko w przypadku studentów st. I stopnia, którzy to szkolenie odbywali na naszej Uczelni w roku akademickim 2017/2018 i późniejszych. Pozostali studenci zobowiązani są do przystąpienia do szkolenia.

Studia magisterskie

Studia stacjonarne II stopnia:
– zapisy: od 24 października 2022 r.
– test: 07.11-20.11.2022 r.

Ćwiczenia na Platformie Teams oraz Moodle będą realizowane od 7 listopada 2022 r.
Zapisy na szkolenie będą trwały od 24 października 2022 r.

Wejście na platformę e-learningowąkurs dla studentów studiów magisterskich.

Studenci studiów II stopnia (magisterskich) uczestniczą w szkoleniu na podobnych zasadach jak studenci studiów pierwszego stopnia. Od  roku akademickiego 2019/2020 szkolenie dla studentów studiów magisterskich różni się w treści od szkolenia dla studiów licencjackich. Przepisanie szkolenia jest możliwe dla osób, które wykonały kurs na naszej Uczelni w 2019/2020 lub 2020/2021 roku.

Studenci studiów II stopnia (magisterskich) po zalogowaniu się na paltformie Moodle (za pomocą kluczy dostępu), uzyskają niezbędne informacje dotyczące szkolenia, które odbędzie się on-line na Platformie Teams.

 


Aktualności: