Repozytoria naukowe


Repozytoria naukowe ułatwiają dostęp do wiedzy w ramach tzw. otwartych zasobów (Open Access). Prezentowane treści są linkami kierującymi do serwisów zewnętrznych.

 

Repozytoria multidyscyplinarne

Biblioteka Nauki – udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych:AGRO (czasopisma z zakresu nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych), BazTech (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych), CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych),DML-PL (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych), PSJD (czasopisma z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych i o zdrowiu). Rejestruje pełne teksty ponad 400 000 artykułów oraz kilkaset książek naukowych.
OpenAIRE – multiwyszukiwarka publikacji dostępnych w Open Access z krajów Unii Europejskiej. Rejestruje ponad 8.000.000 dokumentów. Platforma możliwia przeszukiwanie repozytoriów poszczególnych krajów.
OAIster – światowa wyszukiwarka zawierająca ponad 30 milionów dokumentów elektronicznych (książki, artykuły, grafiki, pliki audio i wideo, itp.) z różnych dziedzin wiedzy z ponad 1500 kolekcji (m.in. repozytoriów, bibliotek cyfrowych, czasopism otwartych).
OpenDOAR – portal akademickich repozytoriów naukowych Open Access. Rejestruje repozytoria naukowe i biblioteki cyfrowe poszczególnych krajów świata.
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych – zawiera zdigitalizowane materiały archiwalne, publikacje naukowe, dokumentacje badań oraz piśmiennicze dziedzictwo kulturowe wyselekcjonowane ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych oraz ich bibliotek tworzących Konsorcjum Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych.
Directory of Open Access Books (DOAB) – książki wydawców akademickich dostępne w Open Access.
SpringerOpen books – program SpringerOpen umożliwiający otwarty dostępu do czasopism naukowych poszerzony o możliwość zamieszczania przez autorów ich własnych publikacji open access.
AMUR Adam Mickiewicz University Repositorycyfrowe archiwum doktoratów, publikacji naukowych (czasopism, artykułów, materiałów konferencyjnych) oraz materiałów dydaktycznych powstałych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza.
CEON – repozytorium Centrum Otwartej Nauki udostępniające różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty.

 

Repozytoria dziedzinowe

CogPrints
Archiwum dokumentów z dziedziny m.in. psychologii, neurologii, filozofii, medycyny i antropologii.
Earth-Prints
Otwarte archiwum stworzone i utrzymywane przez Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Włochy. Celem archiwum jest zbieranie, rozpowszechnianie i zachowywanie rezultatów badań dotyczących atmosfery, kriosfery, powłoki wodnej i lądowej Ziemi.
E-LIS
Repozytorium pełnotekstowych dokumentów dotyczących bibliotek, bibliotekoznawstwa i informacji nakowej
Molecular Diversity Preservation International (MDPI)
Otwarte repozytorium międzynarodowej organizacji MDPI z siedzibą w Bazylei, gromadzące badania chemiczne oraz wydające czasopisma Open Access, jak: Molecules, International Journal of Molecular Sciences, Sensors.
Patrologia latina
pełnotekstowa baza dzieł Ojców Kościoła od roku 200 do 1216. Dostęp do pełnej bazy wymaga logowania.
RePEc (Research Papers in Economics)
Projekt jest wynikiem wspólnych wysiłków setek wolontariuszy z 70 krajów w celu wzmocnienia rozpowszechniania badań w dziedzinie ekonomii. RePEc współpracuje z bazą EconLit Amerykańskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Web Gallery of Art
Wirtualne muzeum sztuki europejskiej. Gromadzi reprodukcje obrazów, rzeźb, a także biogramy artystów tworzących od XI do połowy XIX wieku.
Wirtualna Biblioteka Inżyniera – niekomercyjny internetowy portal branżowy udostępniający informacje w postaci opracowań, referatów i innych publikacji przekazanych nieodpłatnie przez autorów dla środowiska inżynierskiego.
Wirtualne Muzea Małopolski
Projekt, którego celem jest digitalizacja zbiorów muzealnych. Eksponaty w większość prezentowane są w trójwymiarze, co pozwala na ich dowolne obracanie i przybliżanie celem obejrzenia drobnych elementów.
World Environmental Library
Strona powstała w ramach projektu Humanity Libraries Project umożliwiającego dostęp do istotnych informacji dla najbiedniejszych społeczeństw świata. Zawiera publikacje z zakresu rolnictwa, nauk biologicznych, zmian klimatycznych i ocenę ich oddziaływania na środowisko, energii, zdrowia, zasobów naturalnych, polityki zrównoważonego rozwoju, zarządzania odpadami i gospodarki wodnej.

Aktualności: