Wypożyczalnia Międzybiblioteczna


Informacje dla studentów/pracowników UP

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna:

 • sprowadza materiały biblioteczne z bibliotek krajowych i zagranicznych w przypadku, gdy nie posiada ich żadna biblioteka w Krakowie,
 • wypożycza materiały biblioteczne z Biblioteki Głównej i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Pedagogicznego innym bibliotekom na terenie kraju oraz bibliotekom zagranicznym.

Wszelkie koszty realizacji zamówienia ponosi zamawiający.
Ze sprowadzonych materiałów można korzystać wyłącznie w Czytelni Czasopism, w terminie określonym przez instytucję wypożyczającą, a ewentualnej prolongaty terminu zwrotu dokonuje się za zgodą Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

Do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej uprawnieni są:

 • pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego z aktualną kartą ELP,
 • studenci stacjonarni i niestacjonarni (licencjackie, inżynierskie, magisterskie), doktoranci z aktualną kartą ELS,
 • inne osoby za zgodą kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów.

Aby złożyć zamówienie:

 • niezbędne jest aktualne konto biblioteczne i brak zaległości w bibliotece,
 • należy sprawdzić, czy poszukiwanej publikacji nie ma w BG (w katalogu on-line, kartkowym i bazach elektronicznych) oraz w innych bibliotekach w Krakowie (warto skorzystać z katalogów centralnych),
 • należy wypełnić formularz zamówienia, podając dokładne dane bibliograficzne:
  • autora, tytuł, miejsce, rok wydania – w przypadku zamawiania książki,
  • autora, tytuł artykułu oraz dokładny tytuł czasopisma, rocznik, numer oraz numery stron –  w przypadku czasopism (sprowadzamy płatne kopie artykułów),
 • materiały, za które pobierane są opłaty, należy zamawiać osobiście w pok. 69 (kserokopie, skany oraz książki z bibliotek polskich i zagranicznych).

Zamówienia można przesyłać pocztą elektroniczną na adresy:

 • wm.krajowa@up.krakow.pl (zamówienia krajowe) lub
 • wm.zagraniczna@up.krakow.pl (zamówienia zagraniczne).

Wypełnione formularze zamówień można również składać osobiście w Oddziale Udostępniania.

Informacje dla bibliotek

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna BG UP realizuje zamówienia bibliotek krajowych i zagranicznych.
Respektujemy opieczętowane rewersy nadesłane pocztą tradycyjną oraz zamówienia e-mailowe wysłane przez biblioteki, które podpisały Deklarację Wypożyczalni Międzybibliotecznej BG UP.
Zgodnie z Regulaminem BG UP w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych wypożyczamy książki opublikowane po 1945 r.

Konta dla bibliotek

W Bibliotece Uniwersytetu Pedagogicznego istnieje możliwość utworzenia konta bibliotecznego pozwalającego na samodzielne zamawianie materiałów bibliotecznych poprzez katalog komputerowy.

Biblioteki zainteresowane korzystaniem z tej formy zamawiania naszych książek, proszone są o przesłanie wypełnionego formularza deklaracji na adres:

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Biblioteka Główna
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków

Po otrzymaniu wypełnionej deklaracji prześlemy dane do logowania.

Kontakt do Wypożyczalni Międzybibliotecznej:

mgr Jan Bator
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna – Zagraniczna
wm.zagraniczna@up.krakow.pl
tel. (12) 662 63 73

mgr Aleksandra Więk-Rutkowska
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna – Krajowa
wm.krajowa@up.krakow.pl
tel. (12) 662 63 73

Dokumenty do pobrania:


Aktualności: