Regulamin Biblioteki Głównej

Regulamin BG UP

Regulamin Biblioteki Głównej przyjęty uchwałą Senatu UP w dn. 30 września 2019 r. i wprowadzony w życie Zarządzeniem Nr R/Z.0201-74/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 3 października 2019 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Regulamin imprez BG UP

Regulamin imprez Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Wykaz opłat obowiązujących w BG UP

Wykaz opłat obowiązujących w Bibliotece Głównej UP w roku akademickim 2019/2020.


Aktualności: