Regulamin Biblioteki Głównej

Regulamin BG UKEN

Regulamin Biblioteki Głównej wprowadzony w życie Zarządzeniem Nr R.Z.0211.89.2023 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 2 października 2023 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego.

Zasady organizacji imprez na terenie Uczelni 

Zasady organizacji imprez na Uczelni.

Wykaz opłat obowiązujących w BG

Wykaz opłat obowiązujących w Bibliotece Głównej UP w roku akademickim 2019/2020.


Aktualności: