Pracownicy

DYREKCJA I SEKRETARIAT
Dyrektor Biblioteki
mgr Jarosław Miszczyk
tel. (12) 662 63 61
pok. 61
jaroslaw.miszczyk@up.krakow.pl
sekretbg@up.krakow.pl
Zastępca Dyrektora Biblioteki
dr Marcin Kania
tel. (12) 662 63 63
pok. 65
marcin.kania@up.krakow.pl
sekretbg@up.krakow.pl
Sekretariat
vacat
sekretbg@up.krakow.pl
ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ
mgr Bartłomiej Duda
Muzeum Podręcznika
tel. (12) 662 63 72
pok. 71
bartlomiej.duda@up.krakow.pl
mgr Agnieszka Folga tel. (12) 662 63 72
pok. 71
agnieszka.folga@up.krakow.pl
mgr Joanna Kołakowska tel. (12) 662 63 72
pok. 71
joanna.kolakowska@up.krakow.pl
mgr Piotr Milc
Muzeum Podręcznika
tel. (12) 662 63 72
pok. 71
piotr.milc@up.krakow.pl
dr Elżbieta Twardy
Dokumenty Życia Społecznego (DŻS)
tel. (12) 662 63 72
pok. 71
elzbieta.twardy@up.krakow.pl
ODDZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA
mgr Małgorzata Dziechciowska tel. (12) 662 63 67
pok. 80A
malgorzata.dziechciowska@up.krakow.pl
dary@up.krakow.pl
mgr Aleksandra Jurasz tel. (12) 662 63 65
pok. 79
aleksandra.jurasz@up.krakow.pl
mgr Katarzyna Mól tel. (12) 662 63 68
pok. 80A
katarzyna.mol@up.krakow.pl
mgr Anna Ratusińska tel. (12) 662 63 68
pok. 80A
anna.ratusinska@up.krakow.pl
mgr Joanna Zięba tel. (12) 662 63 68
pok. 80A
joanna.zieba@up.krakow.pl
ODDZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
mgr Jan Bator tel. (12) 662 63 73
pok. 69
jan.bator@up.krakow.pl
mgr Hanna Kościńska-Jawień tel. (12) 662 63 73
pok. 69
hanna.koscinska-jawien@up.krakow.pl
mgr Barbara Mleko tel. (12) 662 63 73
pok. 69
barbara.mleko@up.krakow.pl
mgr Sławomir Szumiec tel. (12) 662 63 73
pok. 69
slawomir.szumiec@up.krakow.pl
wypozyczalnia@up.krakow.pl
mgr Renata Wajda tel. (12) 662 63 73
pok. 69
renata.wajda@up.krakow.pl
dr Barbara Wąsik tel. (12) 662 63 73
pok. 69
barbara.wasik@up.krakow.pl
mgr Aleksandra Więk-Rutkowska
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna / Krajowa
tel. (12) 662 63 73
pok. 69
aleksandra.wiek-rutkowska@up.krakow.pl
wm.krajowa@up.krakow.pl
ODDZIAŁ CZASOPISM I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH
mgr Piotr Trojanowski tel. (12) 662 63 69
pok. B1PA
piotr.trojanowski@up.krakow.pl
ODDZIAŁ DIGITALIZACJI I REPROGRAFII
Eliza Pławecka tel. (12) 662 63 71
pok. 76
eliza.plawecka@up.krakow.pl
mgr Grzegorz Wajda tel. (12) 662 63 71
pok. 76
grzegorz.wajda@up.krakow.pl
ODDZIAŁ MAGAZYNÓW I KONSERWACJI ZBIORÓW
mgr Magdalena Kępińska-Samul tel. (12) 662 63 70
pok. 91
magdalena.kepinska-samul@up.krakow.pl
mgr Bartosz Konopnicki tel. (12) 662 63 70
pok. 91
bartosz.konopnicki@up.krakow.pl
mgr Grzegorz Koźma tel. (12) 662 63 70
pok. 91
grzegorz.kozma@up.krakow.pl
mgr Małgorzata Skulska tel. (12) 662 63 70
pok. 91
malgorzata.skulska@up.krakow.pl
ODDZIAŁ OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ
mgr Kamil Panaś tel. (12) 662 63 74
pok. 69
kamil.panas@up.krakow.pl
inż. Krzysztof Szeląg tel. (12) 662 63 74
pok. 69
krzysztof.szelag@up.krakow.pl
mgr inż. Miroslav Uram tel. (12) 662 63 74
pok. 69
miroslav.uram@up.krakow.pl
inż. Zbigniew Witek tel. (12) 662 63 74
pok. 69
zbigniew.witek@up.krakow.pl

Aktualności: