Elektroniczne źródła informacji


Dostęp do elektronicznych źródeł informacji można podzielić według dwóch kryteriów: ogólnodostępne w sieci oraz z ograniczonym dostępem. Do wszystkich prezentowanych przez nas e-źródeł możliwy jest dostęp na terenie Biblioteki Głównej UP, z komputerów sieci uczelnianej (terminale na terenie budynków UP, w pracowniach i domach studenckich). Bazy danych i e-czasopisma prezentowane w zakładce Źródła dostępne w sieci UP przy dostępie z innych komputerów niż uczelniane, wymagają logowania. Pozostałe źródła są ogólnodostępne w sieci.

Dostęp do e-źródeł z komputerów domowych:

Pracownicy, doktoranci, studenci Uniwersytetu Pedagogicznego:

  • należy wejść na platformę PulseSecure pod adresem: https://secure.up.krakow.pl
  • w oknie logowania należy wybrać [Bazę UP] i wpisać login oraz hasło (jak w Wirtualnej Uczelni). Po pomyślnym zalogowaniu się w systemie uzyskają Państwo listę odnośników do udostępnianych zasobów.
  • Pracownicy, którzy mają nieaktywne hasło do Wirtualnej Uczelni, powinni skontaktować się z COI poprzez adres mailowy wirtualnauczelnia@up.krakow.pl podając swój numer identyfikatora.

Platforma jest przystosowana do urządzeń mobilnych. Dostępna jest specjalna aplikacja PulseScure dla systemu Android i iOS.

Zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi dotyczącymi korzystania z czasopism elektronicznych zabrania się drukowania i kopiowania całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowo-dydaktycznej. Zabronione jest również wykorzystanie skopiowanych materiałów do celów komercyjnych. Naruszenie warunków dostępu może spowodować odłączenie bazy przez dystrybutora.


Aktualności: