Elektroniczne źródła informacji


Dostęp do elektronicznych źródeł informacji można podzielić według dwóch kryteriów: ogólnodostępne w sieci oraz z ograniczonym dostępem. Do wszystkich prezentowanych przez nas e-źródeł możliwy jest dostęp na terenie Biblioteki Głównej UKEN, z komputerów sieci uczelnianej (terminale na terenie budynków UKEN, w pracowniach i domach studenckich, urządzenia połączone z uczelnianą siecią WiFi). E-źródła prezentowane w zakładce Bazy danych i e-czasopisma przy dostępie z innych komputerów niż uczelniane, wymagają logowania. Pozostałe źródła są ogólnodostępne w sieci.

Aby uzyskać dostęp do e-źródeł z komputerów domowych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej należy zainstalować na swoim komputerze, tablecie lub telefonie oprogramowanie do usługi VPN według podanych wskazówek.

Zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi dotyczącymi korzystania z czasopism elektronicznych zabrania się drukowania i kopiowania całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowo-dydaktycznej. Zabronione jest również wykorzystanie skopiowanych materiałów do celów komercyjnych. Naruszenie warunków dostępu może spowodować odłączenie bazy przez dystrybutora.

Aktualności: