Rozliczenie z Biblioteką


Studenci

Aby rozliczyć się z Biblioteką, należy zwrócić wszystkie książki i uregulować ewentualne należności na rzecz Biblioteki. W celu zamknięcia konta trzeba zgłosić się z legitymacją studencką/kartą biblioteczną do Wypożyczalni.

Warto pamiętać, że zamykając konto, traci się możliwość wypożyczania książek na zewnątrz.

Studenci Uniwersytetu Pedagogicznego ostatniego roku studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich lub podyplomowych) mają możliwość zachowania ważności swojego konta aż do dnia obrony.
Jeżeli termin obrony wykracza poza obowiązujący rok akademicki, można prolongować wpis do dnia obrony (wyłącznie na podstawie pisemnej decyzji Dziekana o przesunięciu terminu).
Absolwenci, którzy złożyli egzamin dyplomowy, są zobowiązani do rozliczenia się z Biblioteką Główną UP w celu odbioru dyplomu.

Studenci Uniwersytetu Pedagogicznego pierwszego lub drugiego roku studiów licencjackich, pierwszego roku studiów magisterskich, słuchacze studiów podyplomowych i doktoranci, którzy po wakacjach będą kontynuować naukę w ramach tych samych studiów, nie mają obowiązku zamykania konta na czas wakacji. Po zakończeniu sesji można wypożyczać książki (np. beletrystykę) na okres wakacji. Pamiętać należy o ewentualnej dacie zwrotu lub prolongaty takich materiałów.

Studenci i doktoranci pozostałych uczelni Krakowa z chwilą zakończenia edukacji są zobowiązani do zamknięcia konta w Bibliotece w terminie zgodnym z postanowieniami uczelni macierzystej, jednak nie później niż w dniu odbioru dyplomu.

Osoby, które zapisały się do biblioteki, a rezygnują ze studiów także zobowiązani są do rozliczenia się z Biblioteką Główną przed odbiorem dokumentów z dziekanatu.

Pracownicy

Pracownicy, którzy otrzymają w Dziale Kadr UP tzw. obiegówkę, proszeni są o zgłoszenie się z nią do Wypożyczalni Biblioteki Głównej.

Bibliotekarze zobowiązani są do sprawdzenia stanu konta rozliczającego się Pracownika we wszystkich bibliotekach dziedzinowych UP.

Nieuregulowane zobowiązania wobec którejkolwiek z Bibliotek sieci bibliotecznej UP skutkują niemożnością rozliczenia karty obiegowej w Bibliotece Głównej.


Aktualności: