Szkolenia indywidualne i grupowe


Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej prowadzą bezpłatne szkolenia tematyczne.

Podstawy wyszukiwania w katalogu komputerowym i bazach danych. Ma ono pomóc studentom, doktorantom oraz pracownikom naukowym Uniwersytetu Pedagogicznego w poszukiwaniu literatury do prac zaliczeniowych, dyplomowych i naukowych. Zajęcia w grupach 810-osobowych mają charakter interaktywnego wykładu połączonego z ćwiczeniami i odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Szkolenia dla grup seminaryjnych:

  • Elektroniczne źródła informacji – bazy danych. Wyszukiwanie. Zajęcia obejmują prezentację i krótkie ćwiczenia praktyczne z wyszukiwania w bazach danych zarówno polsko-, jak i obcojęzycznych.
  • Bibliografia załącznikowa i przypisy bibliograficzne.  W ramach ćwiczeń z bibliografii załącznikowej prezentowane są praktyczne przykłady stosowania bibliografii i zamieszczania przypisów bibliograficznych.

Oba rodzaje szkoleń seminaryjnych odbywają się w terminie uzgodnionym z opiekunem grupy.

Szczegółowych informacji udzielają i zgłoszenia przyjmują pracownicy Oddziału Informacji Naukowej BG od poniedziałku do piątku w godzinach od 800do 1900 w pokoju 71, tel. (12) 662-63-72, a także drogą elektroniczną.


Aktualności: