Szkolenia indywidualne i grupowe


Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej prowadzą bezpłatne szkolenie: Podstawy wyszukiwania w katalogu komputerowym i bazach danych. Szkolenie zostało przygotowane z myślą o studentach starszych lat studiów, doktorantach i pracownikach naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego, którzy poszukują literatury do swoich prac.
Zajęcia w grupach 8-10 osób mają charakter interaktywnego wykładu połączonego z ćwiczeniami i odbywają się w Oddziale Informacji Naukowej (p. 71) we wcześniej uzgodnionym terminie.

Przygotowane zostało również szkolenie Polska Bibliografia Narodowa dla studentów kierunków humanistycznych. W ramach zajęć prezentowane są: Bibliografia Polska Karola i Stanisława Estreichera, a także ich kontynuacje w postaci bibliogafii opracowywanych przez Bibliotekę Narodową zarówno w wersji tradycyjnej jak i elektronicznej. Dodatkowo prezentowane są Polska Bibliografia Literacka oraz Bibliografia Literatury Polskiej Gabriela Korbuta i tzw. “Nowy Korbut”.

Oddział Informacji Naukowej prowadzi również szkolenia dla grup seminaryjnych: Elektroniczne źródła informacji – bazy danych. Wyszukiwanie, oraz Bibliografia załącznikowa i przypisy bibliograficzne. Zajęcia obejmują prezentację i krótkie ćwiczenia praktyczne z wyszukiwania w bazach danych zarówno polsko jak i obcojęzycznych. W ramach ćwiczeń z bibliografii załącznikowej prezentowane są praktyczne przykłądy stosowania bibliografii i zamieszczania przypisów bibliograficznych. Szkolenia odbywają się w terminie uzgodniodnym z opiekunem grup seminaryjnej.

Szczegółowych informacji udzielają i zgłoszenia przyjmują pracownicy Oddziału Informacji Naukowej BG od poniedziałku do piątku w godzinach od 800do 1930 w pokoju 72, tel. (12) 662-63-72, a także drogą elektroniczną.


Aktualności: