Bibliografia publikacji


Bibliografia dokumentuje:

  • prace samoistne wydawniczo,
  • artykuły zamieszczane w wydawnictwach zwartych i ciągłych,
  • inne formy działalności piśmienniczej.

Od roku 2001 dorobek naukowy pracowników UP (a od 2013 r. także doktorantów) rejestrowany jest w formie elektronicznej Bibliografii publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego i obejmuje publikacje naukowe:

  • pracowników pełnoetatowych (pierwsze zatrudnienie, rejestrowane są publikacje od roku w którym pracownik został zatrudniony na Uniwersytecie Pedagogicznym),
  • pracowników emerytowanych i rencistów,
  • byłych pracowników Uczelni (przez okres 2 lat od daty zmiany miejsca pracy),
  • doktorantów (publikacje wydane od stycznia 2013 r.).

Bibliografia Publikacji Pracowników i Doktorantów UP- wersja elektroniczna od roku 2001

Elektroniczna wersja jest kontynuacją siedmiotomowej bibliografii drukowanej rejestrującej publikacje do 2000 roku włącznie. Wcześniejsze publikacje są dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej.

Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie : 1946-1967 Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie : 1968-1970 Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie : 1971-1975
Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie : 1946-1967 Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie : 1968-1970 Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie : 1971-1975
Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie : 1976-1980 Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie : 1981-1985 Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie : 1986-1995
Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie : 1976-1980 Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie : 1981-1985 Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie : 1986-1995
Bibliografia publikacji pracowników Akademii Pedagogicznej w Krakowie : 1996-2000
Bibliografia publikacji pracowników Akademii Pedagogicznej w Krakowie : 1996-2000

Aktualności: